– Vi har inte satt en gräns för hur mycket man får vara hemma med sjukt barn. Men vi kräver läkarintyg om frånvaron överstiger fyra procent, för att inte belastningen på dem som jobbar inte ska bli för stor.

Carsten Sill, vd för Element Six, förnekar bestämt att avgångsvederlaget för företagets arbetare skulle utebli om någon är sjuk eller ledig för vård av barn alltför mycket.

Däremot kräver Element Six att den som är sjuk eller hemma med sjuka barn mer än den genomsnittliga frånvaron vid företaget – fyra procent av arbetstiden – kan visa upp läkarintyg. Kravet gäller såväl vid vård av barn som egen sjukdom.

– Företaget erbjuder hyfsat mycket pengar. Då måste jag åtminstone vara säker på att det finns en viss ömsesidighet i detta, säger Carsten Sill.

– Det finns en risk att någon drar fel slutsatser och försöker utnyttja systemen. Vi har alla ett lass att dra det närmsta halvåret. Om många är borta blir belastningen för hög på dem som är kvar.

Carsten Sill bekräftar att den som vill ha avgångsvederlaget måste avsäga sig sin förtur till återanställning: ”Så fungerar alltid avgångsvederlag”.

Att förhandlingarna med IF Metall avslutades i oenighet har inget att göra med hur företaget sedan utformade avgångsvederlaget, säger Carsten Sill.

– Vi kände att vi inte kunde straffa de kollektivanställda för att vi och IF Metall inte kom överens. Därför gick vi ut med ett erbjudande själva.

– Till viss del gör vi detta för att vi vill säkra våra behov att producera till en viss tidpunkt.