När skogsbolag representerar bjuder de inte på Operan. Jakt ligger närmare till hands, säger bland andra Pappers förbundsekonom Christer Larsson.

Förbundsordföranden Matts Jutterström, som har suttit i Holmens bolagsstyrelse, bekräftar:

– På omvägar hörde jag om representationsjakterna. Då fick vi arbetstagarrepresentanter inte vara med, det hade varit otänkbart.

I Holmen liksom andra skogsbolag har de anställdas möjligheter till jakt i bolagets skogar begränsats på senare år. Till förmån för representationsjakten, hävdar alltså Matts Jutterström.

– Ju högre tolvtaggare de får med på jakten, desto bättre. Kommer kungen är lyckan gjord.

Det korsvisa ägandet mellan SCA, Handelsbanken och Industrivärden, där direktörer och styrelseordförande har kunnat ge varandra godkänt då de satt sprätt på företagets pengar, har nämnts som en förklaring till det ohämmade slöseriet i just SCA.

Men Christer Larsson ifrågasätter att privata ägare som är rädda om sina pengar skulle vara en garant för sparsamhet.

– Så enkelt är det inte. SCA har skötts ungefär lika bra som andra företag. Och Stora Enso har ju gjort en av de dyraste affärerna någonsin.

Stora Enso, där finska staten är huvudägare men Wallenbergs stiftelser haft många av rösterna, köpte amerikanska Consolidated Paper år 2000 och sålde efter sju år med tiotals miljarder i förlust.

Arbetstagarrepresentanterna i SCA:s styrelse har uppenbarligen inte hejdat de excesser som Svenska Dagbladet avslöjat. Styrelseledamoten Roger Boström från Pappers avdelning 167 i Östrand vill inte kommentera vad han har känt till och inte. Christer Larsson tror inte att representationsjakterna har godkänts i SCA:s styrelse, men att styrelsen måste ha behandlat såväl resepolicy som inköp av flygplan och jaktanläggningar.