Martin Klepke webbledartopp

Den friande domen runt häktes­vakten Karen Gebreabs död måste överklagas.

Trots att internen som misshandlade henne till döds hade bedömts som farlig, och trots att han enligt reglementet inte fick ledsagas av en ensam häktesvakt var det just detta som hände.

Han hade till och med skickats till häktet från rättspsyk där han bedömdes som för farlig för att få stanna.

Och ändå frias häktescheferna i tingsrätten, låt vara med minsta möjliga rättsliga marginal, trots att alla skyddsregler frångicks.

Under IF Metalls och Byggnads hearing om arbetsolyckor för några veckor sedan konstaterades att få arbetsolyckor över huvud taget leder till rättslig prövning.

Utredningarna är ofta bristfälliga och det finns en osund inställning hos våra rättsvårdande myndigheter att ha en överslätande attityd mot slarv och okunskap.

För fackens medlemmar kan denna överslätande attityd mot ansvarigas slarv och okunskap innebära skillnaden mellan liv och död.

Fler fall måste upp i domstol för att befästa att skyddsregler måste följas i alla lägen. Efter den friande domen i fallet Karen Gebreab är det uppenbart att vi också behöver bättre utbildade domare och rådmän.

Domen måste överklagas.