I sommar gäller nya regler för dig som vill höja gymnasiebetygen. Sitter du på gymnasiebetyg eller komvuxbetyg som är äldre än 15 år kommer de inte längre att kunna ingå i en examen.

Från och med 1 juli kan alla som vill läsa in en examen på Komvux precis som i gymnasieskolan. Just nu gäller en så kallad åttaårsregel som betyder att äldre betyg än åtta år inte kan tas med i ett slutbetyg, men från och med i sommar slopas denna regel.

– För dem som har äldre betyg som de vill ska ingå i en examen finns en så kallad motsvarandelista som gäller gamla kurser enligt gymnasieskolans kursplan från 2000. Är betygen äldre än så gör skolan en validering av personens kunskaper, säger Lisa Tönus vid Skolverket.

Betyg som är satta på kurser före år 2000 kan inte omvandlas i flera steg, det vill säga först till GY2000 och sedan till GY2011 och kan därför inte användas i en gymnasieexamen. Betygen gäller dock fortfarande och kan användas för att visa sin behörighet eller kunskaper i andra sammanhang, till exempel för att visa sin behörighet genom reell kompetens eller vid ansökan om arbete där du behöver styrka dina kunskaper, skriver Komvuxcentrum i Stockholm i ett mejlsvar.

Fortfarande gäller samma grundregel för Komvux, det vill säga att det är de med minst utbildning som är prioriterade. Det är upp till varje kommun att fatta beslut om vem som får gå en vuxenutbildning. Endast den som har gått på ett yrkesprogram och saknar grundläggande behörighet har rätt att gå på Komvux. I alla andra fall gör kommunen en bedömning. Det finns med andra ord risk för att elever som vill höja sina betyg från godkänt blir bortsållade av kommunen.

Men en prövning, det vill säga ett ämnestest som kostar 500 kronor, går alltid att göra för att höja sina betyg. Det är kommunerna som bestämmer vid vilka tidpunkter dessa prövningar kan göras, berättar Lisa Tönus.

När det sedan är dags för ansökan till högskola eller universitet gäller regeln att alla som kompletterat sina betyg hamnar i en annan urvalsgrupp än de som inte kompletterat.

– Det behöver inte per automatik vara sämre, men man tar en del av platserna i kompletteringsgruppen och ger till den gruppen som söker direkt, säger Lisa Tönus.