En lärare på en högstadieskola i Skåne har utsatt en elev för ovälkommen beröring och ett sexualiserat språk, enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) som stämmer kommunen för sexuella trakasserier.

Eleven har berättat för skolsköterskan hur läraren vid upprepade tillfällen ställt sig bakom henne och tryckt sin kropp mot hennes och därefter tagit på henne på ett ovälkommet sätt, enligt DO. Läraren ska också haft ett ”sexualiserat sätt” att uttrycka sig på.

DO anser efter sin utredning av händelserna att det har varit fråga om sexuella trakasserier och förbereder nu en stämning mot kommunen som är huvudman för skolan.

– Den här typen av händelser drabbar den utsatta eleven mycket hårt och därför måste vi från samhällets sida agera, konstaterar DO-juristen Laine Nõu Englesson som för elevens talan i domstol.

Läraren har efter händelserna fått lämna sin tjänst och har också förlorat sin lärarlegitimation.

I diskrimineringslagen definieras sexuella trakasserier som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”.