Foto: Helena Landstedt

Foto: Helena Landstedt

Arbetsmiljöverket ställer krav på krockskydd vid servicearbeten på hårt trafikerade vägsträckor i Stockholms och Uppsala län. Även andra län kommer att omfattas av kravet under hösten 2015.

Arbetsmiljöverket har ställt krav på krockskydd för servicearbeten på vissa vägsträckor sedan 2012. Det rör sig om så kallade TMA-skydd och TA-fordon, som exempelvis kan ställas upp bakom bärgarna när de ska utföra ett uppdrag på en riskfylld väg.

– TMA är en krockkudde som är monterad bak på en lastbil och som fälls ned och fångar upp energin från en påkörande bil och räddar liv, säger Mikael Roos som är inspektör på Arbetsmiljöverket.

De första kraven på TMA-skydd kom 2012 för servicearbeten på E4:an i Stockholms län. Sedan dess har kraven utökats till fler vägar.

– Vi kommer att sätta krav på de mest trafikerade vägarna i Sörmland och Östergötland, för att sedan utvärdera det. Troligen kommer kravet att komma före vintern 2015 och även gälla Göteborg och Malmö.

Sedan april 2012 har Arbetsmiljöverket utfärdat ett 80-tal förbud mot farliga arbeten längs de hårt trafikerade vägarna E4, E20 och E18 i Stockholms och Uppsala län. Samt delar av länsväg 222 och riksväg 73.

Förbuden omfattar samtliga servicearbeten som bärgning, bogsering, reparationer och byte av däck.

Risken för allvarliga olyckor är störst på hårt trafikerade vägar med höga hastigheter. Hälften av alla människor i Sverige kommer statistiskt sett skadas i en trafikolycka någon gång i livet, enligt Arbetsmiljöverket.

Mellan 2003 och 2007 skadades cirka 1 000 personer i trafiken i samband med vägarbeten, varav 20 omkom. Men det kan finnas ett stort mörkertal, enligt Arbetsmiljöverket eftersom många olyckor aldrig anmäls till myndigheten.

De tre stora bolagen inom bilbärgningsbranschen, Falck, Assistancekåren och Storstockholms bärgningstjänst, har tidigare överklagat ett förbud och fått avslag i både förvaltningsrätten och kammarrätten. De gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen men fick inget prövningstillstånd där.