Undervisning i utländska språk hotar ryska värderingar och traditioner. Därför bör den slopas i den ryska skolan, anser Irina Jarovaja, ledamot i den ryska statsduman.

Irina Jarovajas förslag kan låta anekdotiskt – som ett udda inslag när ryska dumaledamöter försöker överträffa varandra i nationalistisk retorik.

Men Irina Jarovaja är en av de mest framträdande kandidaterna till posten som utbildningsminister vid den regeringsombildning som väntas de närmaste månaderna i spåren av Rysslands ekonomiska kris, betonar journalisten Kirill Martynov i tidningen Novaja Gazeta (www.novayagazeta.ru).

Irina Jarovaja tillhörde från början det liberala partiet Jabloko, men bytte till Enade Ryssland, Putins maktparti, vilket är en förutsättning för en framgångsrik politisk karriär.

Irina Jarovajas förslag passar in i den allt starkare ideologiska styrning av skolan som håller på att ta form. I februari 2013 slog president Putin fast att en enhetlig lärobok i historia, fri från alternativa tolkningar, ska införas.

I augusti 2014, då arbetet med den enhetliga historieboken pågått i över ett år, backade utbildningsministeriet visserligen från tanken på en enda historiebok. Flera böcker kommer att finnas, eftersom behoven ser olika ut på olika stadier och inriktningar i gymnasiet. Men de kommer alla att bygga på en enhetlig mall – presidentens uppdrag kommer på så sätt att verkställas, sa utbildningsminister Dmitrij Livanov till nättidningen gazeta.ru. De nya böckerna ska införas 2016, men omskolning av historielärarna ska inledas redan i år.

På motsvarande sätt förbereds nu ett enhetligt skolmaterial för undervisningen i litteratur.

Irina Jarovajas förslag den 29 januari har väckt intensiv debatt. I en webbenkät som det ryska undersökningsföretaget Cimes genomfört håller majoriteten av de svarande inte med om att undervisning i utländska språk ”hotar våra traditioner”, så som Jarovaja hävdar. Men en minoritet på över 20 procent instämmer. Enkäten redovisas på radionakanalen Echo Moskvys hemsida. Det är oklart hur representativa de som besvarat enkäten är för den ryska befolkningen.