Martin Klepke webbledartopp

Runt 1980 intervjuade jag RFSU:s tidigare ordförande Carl Gustaf Boëthius. Han pratade om sex på lika villkor, utan maktutövning, utan patriarkala strukturer.

RFSU var aktivt och levande då, en mötesplats för frisinnade bland liberaler och inom vänstern som ville avdramatisera sex, med sexuell hälsa som ledmotiv och utan förtryck och utnyttjande.

Men tiderna ändras.

I går tog RFSU uttalandet att sexköpslagen bör ändras, den lag som kommit till just för att motverka det starka patriarkala maktutövning som Carl Gustaf Boëthius angrep.

RFSU vill samtidig verka för mer forskning kring sexköp och större sociala insatser.

Det två sistnämnda kraven är lätta att instämma i. Men att ändra sexköpslagen?

Som underlag hänvisar RFSU till en litteraturöversikt som organisationen har beställt av Charlotta Holmström, universitetslektor i sociologi.

Huvudintrycket av översikten är att såväl statistik som samhälle har ändrats vilket gör jämförelser svåra. Mer forskning behövs som sagt.

Allt tyder ändå på att lagens båda huvudmål, att minska prostitutionen och att förändra människors syn på sexköp har uppnåtts.

Men i ett plötsligt anfall av nyliberalt önsketänkande väver RFSU ändå in uppfattningen att sexköpslagen bör ändras eftersom synen på dem som säljer sex blivit för negativ bland folk.

Ett attitydproblem har uppstått.

RFSU anser därför att sexköpslagen bör ändras så att svenskarna blir mindre stigmatiserande mot sexsäljarna.

Men, nej, RFSU. Det argumentet håller inte.

Att utsatta människor inom sexhandeln blivit färre är en god nyhet, att vi blivit mer kritiska till att utnyttja makt och pengar för att köpa en annan människas kropp är en god nyhet.

Om synen på sexsäljarna har blivit mer negativ bör det lösas med sociala insatser och mer kartläggning och forskning.

RFSU bör inte låta sig duperas av nyliberala strömningar där makt osynliggörs.

Målet får aldrig bli att göra sexhandeln så smidig och lätt att vi lockas att tro att maktutövning inom sexindustrin inte existerar och att sexköp är samma sak som att köpa frallor på Konsum.

Sexindustrins bas är patriarkal maktutövning utifrån såväl kön som klass, även om västs rika vita medelklass nu gör sitt bästa för att förvränga maktperspektivet och få det till affärsuppgörelser på lika villkor. Det är i sanning sorgligt att en så viktig organisation som RFSU gör sig till ett lydigt redskap för den rika vita medelklassens maktutövning.

Samtidigt är det uppenbart att RFSU inte riktigt vet vilket ben de ska stå på. Parallellt med att de saluför den tveksamma slutsatsen att sexköpslagen bör ses över och ändras så väver RFSU i sitt principuttalande in meningar om just makt.

Självmotsägelsen är tydlig, och möjligen är de valhänta orden om makt en eftergift till dem inom organisationen som en gång i tiden drömde om sex på lika villkor, innan organisationen gick över till dagens devis där RFSU uppenbart anser att pengar och makt ska styra vem som ska ha sex med vem.

Så gå till rötterna, RFSU, och läs vad er egen grundare Elise Ottesen-Jensens formulerade som sin devis:

”Jag drömmer om den dag,
då alla barn som föds är välkomna,
alla män och kvinnor är jämlika
och sexualiteten ett uttryck för
innerlighet, ömhet och njutning.”

• RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros svarar: Gör inte sexsäljarna mer utsatta