Allt fler svenska hantverkare får gesäll- och mästarbrev.

Det är en kvalitetsgaranti för kunderna — och betyder också mycket för hantverkaren själv.

– Det inger självförtroende, att jag har gjort de här sakerna och kan visa upp vad jag kan, säger guldsmeden Peter Billsten om sitt gesällbrev, som hänger på väggen i hans guldsmedsaffär i Malmö.

Kunderna frågar sällan efter brevet, men de frågar ofta hur länge han har hållit på. Fyra års hantverksstudier för att bli färdig guldsmed, är svaret, och sedan tog det ytterligare ett par månader innan fick han sitt gesällbrev.

Mästarbrev, som kräver mer yrkeserfarenhet än gesällbrev, utfärdades förra året till 180 hantverkare, vilket kan jämföras med 86 stycken året före. Och i år ligger ännu fler i startgroparna — Sveriges Hantverksråd har antagit 240 nya mästarelever.

Bakom uppsvinget ligger ett målmedvetet arbete, berättar Marita Olars, administratör vid hantverksrådet.

– Vi hoppas väcka kunderna, så att de börjar fråga efter mästar- och gesällbrev, säger hon.

Frisörer och målare är de yrkesgrupper där ett gesällprov ger mer betalt enligt löneavtalen. Därför är det också inom de yrkena som det avläggs flest gesäll- och mästarprover.

– Alla branscher bestämmer själva med lite vägledning från Sveriges hantverksråd vad nivån för en färdigutbildad är, säger Marita Olars.

Det är bra för branschen att det finns gesällbrev, tycker Peter Billsten. Då vet man att alla har genomgått samma utbildning och vilka moment de behärskar. Nu siktar han på mästarbrev. Han har de tio års erfarenhet av guldsmedsyrket som behövs, men det krävs ytterligare prover. När han får tid ska han försöka göra dem.

 

 

Gesäll- och mästarbrev

Mästarbrev

• Mästarbrevet är giltigt internationellt och är en kvalitetsgaranti för innehavarens kunskaper och seriositet. • Utveckling av provbestämmelserna pågår i de flesta av de cirka 75 hantverksyrken där bestämmelser för mästarbrev finns. • Utöver innehav av gesällbrev krävs minst sex års arbete i yrket och genomgången mästarutbildning med godkänt resultat. • I mästarutbildningen som bland annat innehåller studier i ledarskap, företagsekonomi och marknadsföring kan också finnas en yrkesfördjupningsdel för det specifika yrket. • Vissa yrken har fortfarande krav på att ett särskilt mästarprov ska utföras, men i de flesta fall räcker det med genomfört och godkänt gesällprov. Källa: Sveriges Hantverksråd

Fakta: Gesällbrev

• Med tillräckliga förkunskaper och efter godkända praktiska och teoretiska prov som branschen utarbetat för yrket går det att få ett gesällbrev. • Det är ett bevis på att innehavaren uppfyller branschens krav på yrkeskunnande och är det grundläggande kravet för att senare kunna få ett mästarbrev. • Det går att avlägga prov i mer än 75 olika yrken i Sverige. • Ett flertal länder i Europa godkänner svenska gesällbrev. • I Sverige utfärdas cirka 1 000 gesällbrev per år. • De flesta gesällbrev som delas ut är inom frisör- och måleribranschen. Källa: Sveriges Hantverksråd