Martin Klepke webbledartopp

I torsdags kom beskedet att Chile förbjuder vinstuttag ur skolan.

Sverige är därmed det enda landet i världen som fortfarande tillåter privat plundring av skattefinansierade skolor.

Enligt hemsidan Skiftet.org är den chilenska riksdagens skäl till förbudet det uppenbara: att säkra att skattepengar som betalas in till utbildning också i går till utbildning och inte till annat, som till exempel till lyxkonsumtion för de privata skolägarna.

Även Chile har alltså slutligen reagerat mot att de pengar medborgare betalar till utbildning försvinner i ohemula vinstuttag.

I Sverige råder samma missförhållande: vinstuttagen har skapat ett gigantiskt slukhål där hundratals miljoner kronor av våra skattepengar varje år förs ut till skatteparadis.

Under flera år har den sammanlagda stölden av våra skattepengar, det vill säga skolkoncernernas vinstuttag, legat på cirka en halv miljard kronor per år.

Det skulle räckt till cirka 1 300 fler undersköterskor i äldreomsorgen. (Att satsa på fler undersköterskor i äldreomsorgen, med hela 5 000 fler anställda, fanns för övrigt med i den rödgröna budgeten i höstas, men förslaget stoppades av vinstuttagens förespråkare, de borgerliga partierna).

Och nu det värsta: Varje krona av dessa hundratals miljoner kronor har förvandlats till vinst genom att skolorna skurit ned på sin verksamhet, det vill säga att de har sagt upp lärare, stängt skolbibliotek, struntat i gymnastiklektioner, infört lärarlösa lektioner, med mera.

Det finns nämligen inget annat sätt att skapa vinst i privata skattefinansierade skolor än att skära ned på verksamheten. Varje förbättring minskar vinsten, varje försämring ökar den.

Och eftersom varje företags främsta och självklara syfte är att göra vinst kommer denna försämring – med fortsatt åtföljande ras i svenska elevers kunskaper – att fortgå tills geschäftet stoppas.

Även Chile har nu alltså förstått detta, medan Sverige under den rödgröna regeringen har valt att utreda frågan innan den kommer upp i riksdagen. Redan nu står det dock klart att det parlamentariska läget lär stoppa ett mer långtgående förbud, såvida det inte går att baka in i nästa års rödgröna budget.

I stället spekulerar såväl politiker som media om en bred och mindre hård överenskommelse över blockgränsen. I normalfallen brukar politiker tala om ”samförstånd” när de sluter sådana breda uppgörelser. Men när det gäller vinstuttag gäller inte det.

Om polisen griper en tjuvliga är det inte ”samförstånd” att nå en ”bred överenskommelse” med tjuvarna och låta dem behålla hälften av det stulna.

Inser inte de borgerliga partierna detta kommer Sverige även i fortsättningen att, som numera det enda landet i världen, skämma ut sig genom att aktivt skänka bort skattebetalarnas pengar till privata skolägare, för att som gentjänst få tillbaka en sämre utbildning.