Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män, det är ett faktum. Men hur stort lönegapet är beror på hur man räknar. Arbetet reder ut begreppen.

 

27 procent

Skillnaden mellan kvinnors och mäns lön och företagarinkomster.

Det innebär att kvinnor i genomsnitt får 7 600 kronor mindre för sitt arbete varje månad. Sammanlagt tjänar kvinnor 3,7 miljoner kronor mindre under ett arbetsliv på 40 år.

 

21 procent

Skillnaden mellan kvinnors och mäns disponibla inkomster, alltså hur mycket pengar som finns i plånboken efter skatt. Då räknas även inkomster som a-kasseersättning, föräldrapenning och sjukpenning in, liksom barnbidrag, bostadsstöd och försörjningsstöd.

Det innebär att kvinnor får 5 000 kronor mindre i plånboken varje månad och totalt 2,4 miljoner ­mindre under ett arbetsliv.

 

13 procent

Lönegapet mellan könen, om samtliga löner räknas upp till heltid.

Det innebär att kvinnor om de jobbar heltid, ändå tjänar 4 500 kronor mindre i månaden, eller 2,2 miljoner under en livstid. Det beror till största del på att kvinnor och män finns i olika yrken och sektorer.

 

6 procent

Det så kallade oförklarade lönegapet som kvarstår när hänsyn tagits till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid. Det kan förklaras av diskriminering, men också av faktorer som är svåra att mäta så som engagemang, idérikedom och yrkeskunskap.

 

 

Fotnot: Uppgifterna om inkomstskillna­derna gäller år 2012. Uppgifterna om lönegapet bygger på statistik från 2013.

Källor: Egna beräkningar av uppgifter i Budgetpropositionen 2014/15 bilaga 3: Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.

 

Läs också: