En debattör (V) bemöter några invandringsfientliga argument.

Sällan har vi sett så många gissningar och spekulationer som vi får vara med om när det gäller invandring och integrationspolitik. Här är fakta från forskning som bringar klarhet och punkterar myterna om invandringen.

 

1. ”Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land”

SCB har släppt rapporten Sveriges framtida befolkning 2012–2060. I rapporten står det att Sveriges befolkning beräknas uppgå till drygt 11,6 miljoner år 2060, varav 18 procent antas vara födda utanför Sverige. I dag är motsvarande siffra cirka 15 procent.

2. ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”

Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist.

Drygt en tredjedel, 36,6 procent av samtliga invandrade i Sverige, har en eftergymnasial utbildning, vilket är ungefär samma andel som för hela befolkningen, 36 procent. Personer med utländsk bakgrund leder 13 procent av Sveriges befintliga småföretag. Bland universitetslärare är 25 procent utrikes födda, bland läkare 31 procent.

3. ”Invandring innebär en stor ­belastning på statsbudgeten”

De statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys av OECD.

4. ”Alla utrikes födda lever på bidrag”

En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 procent. En ny svensk studie visar att utrikes födda inte har högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikes födda.

5. ”Invandring leder till lönedumpning, invandrarna tar jobben från svenskar”

Invandringen tycks ha obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning. En ny svensk studie visar att flyktinginvandringen inte har påverkat inrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden.

6. ”Det är omöjligt att både ha ett ­socialt skyddsnät och välkomna alla”

Det går att kombinera omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna för mer invandring.
7. ”Solidaritet kräver likhet”

Internationell forskning visar att det går att bygga samhällen med stor mångfald, där människor samtidigt är beredda att bidra till det gemensamma.

8.”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”

Människor som identifierar sig med och upprätthåller band till mer än ett land har tillgång till värdefulla resurser och dessa resurser kan underlätta invandrares integration.

9. ”De flesta flyktingar är ekonomiska migranter”

Forskningen visar att geografisk närhet och mänskliga band är avgörande för vart asylsökande söker sig. De allra flesta flyktingar flyr över närmaste gräns. Det är bara en bråkdel av världens flyktingar som tar sig till europeiska länder som Sverige.

 

Adam Frändelidadamfrandelid

Vänsterpartistisk kommun­politiker från Vänersborg