Cirka 2,1 miljoner nya jobb bedömer FN-organet ILO att den stora investeringsplan som EU har lagt fram kan skapa.
– Det är alldeles för lite, säger Europafacket.

En av de största byggstenarna i Jean-Claude Junckers jobbsatsning är en stor investeringsplan på 315 miljarder euro (3 100 miljarder kronor). EU-kommissionens ordförande hoppas att investeringarna ska pressa tillbaka den höga arbetslösheten i unionen.

Enligt en prognos från ILO kan investeringsplanen skapa 2,1 miljoner nya jobb fram tills den treåriga investeringsplanen löper ur 2018.

Enligt Europafacket är det inte tillräckligt.

– I dag är 25 miljoner i EU arbetslösa. Att minska den mängden med två miljoner är ett steg på vägen, men inte tillräckligt. Vad ska hända med de övriga 23 miljonerna? Det behövs ännu större satsningar, säger Józef Niemiec, Europafackets vice generalsekreterare.