Det är viktigt att dokumentera både sin arbetsmiljö och sina skador för att kunna få ersättning. Gör så här om det händer:

1. Sök läkare och få skadan dokumenterad så fort som möjligt. Be om ett intyg på sambandet mellan skadan och ditt arbete.

2. Kontakta ditt skyddsombud.

3. Anmäl skadan till chefen. Se till så att arbetsgivaren gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan.

4. Anmäl skadan till Afa Försäkring och sök ersättning. Om det är en trafikolycka ska skadan också anmälas till ett trafikförsäkringsbolag.

5. Ansök om livränta hos Försäkringskassan om du får nedsatt arbetsförmåga i minst ett år.

6. Dokumentera allt som har med skadan att göra. Du kan fotografera eller filma olycksplatsen eller arbetsuppgifterna som gett besvär och ta vittnesmål av kollegor för att kunna bevisa att det verkligen handlar om en arbetsskada. För gärna dagbok över besvären.

7. Spara kvitton på alla utgifter som orsakats av skadan.

8. Spara kopior på alla intyg och handlingar som du skickar till Försäkringskassan, AFA Försäkring eller andra mottagare.

9. Ta hjälp av facket. De kan stötta dig och ge juridisk hjälp om det behövs.

 

LÄS OCKSÅ

336 miljoner till fackens medlemmar

Solveig Wester fick livränta för sin arbetsskada