Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen får förlängd tid till den 2 mars, bestämde regeringen i dag, torsdag.

Det beror inte på att riksdagspartiernas representanter i utredningen plötsligt skulle vara nära en uppgörelse i någon stor fråga, utan på att det tar tid att fila fram formuleringar som alla kan stå bakom, säger personer med god insyn i utredningen.

Inför valet 2014 tappade utredningen fart. Viljan till kompromisser har sedan varit större, enligt Solveig Zander, ledamot (C) i utredningen.

– Men enligt mitt förmenande är det inga skarpa förslag vi kommer med. Mycket landar i att ”det här behöver utredas mer”.

Utredningen, som tillsattes av Alliansregeringen våren 2010, har det övergripande uppdraget att utreda hur sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna ska bli långsiktigt hållbara och underlätta återgång till arbete. Bland de knäckfrågor som ryms i de formuleringarna finns den om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, som Alliansregeringen utredde redan 2007 – 2008 men aldrig kunde enas om.

Att arbetsskadeförsäkringen fungerar dåligt, och att särskilt kvinnors skador avfärdas slentrianmässigt, tycks utredningens ledamöter vara eniga om. Solveig Zander tonar dock ner förväntningarna på en reform.

– Vi föreslår ingenting revolutionerande. Men försäkringen kommer i alla fall bli bättre med vårt förslag. Jag tror att fler kommer att få ersättning, säger Solveig Zander, som reserverar sig för att utredningens betänkande ännu inte är justerat.

En annan ledamot beskriver utredningens diskussion om arbetsskadeförsäkringen som ”konstruktiv”.

Ett omdebatterat förslag som försäkringsbranschens egen Arbetsskadekommission har förordat är att slå fast en lista över sjukdomar som bedöms ha samband med arbetet. När en person har en diagnos på listan ska utgångspunkten vara att det är arbetet som ligger bakom. Utredningen kommer inte att rakt av föreslå en lista, men pekar på den som en möjlighet, enligt Zander.

Utredningen skulle ursprungligen ha varit klar i maj 2013, men utredningstiden har förlängts i omgångar.