Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer Helsingborgs kommun för etnisk diskriminering sedan en socialsekreterare bett en man att åka hem till Grekland om ha inte gillar hennes arbetssätt.

Mannen hade bokat tid hos socialsekreteraren och efter en kort ordväxling inför mötet sade socialsekreteraren ”köp en enkel biljett till Grekland om du inte gillar mitt arbetssätt”.

Alla som kommer i kontakt med socialtjänsten ska kunna räkna med att bli behandlade på ett respektfullt sätt och utan att bli diskriminerade, konstaterar DO som nu förbereder en stämning mot kommunen.

– Att en tjänsteman inom socialtjänsten uttalar sig på det här sättet är oacceptabelt och kan leda till att förtroendet för socialtjänstens opartiskhet allvarligt skadas, säger DO Agneta Broberg, i en kommentar.

Det är inte bara diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering inom socialtjänsten, påpekar DO. Det gör även socialtjänstlagen som säger att ”verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet”.