Piezomotor i Uppsala vill inte teckna kollektivavtal med If Metall. Facket har nu varslat om stridsåtgärder för att får företaget att ändra uppfattning.

Trots flera möten där IF Metall försökt förmå Pietzomotor att teckna kollektivavtal så har företaget vägrat. Enligt facket vill medlemmarna på företaget ha kollektivavtal på arbetsplatsen.

– I dag saknar de anställda bland annat arbetstidsförkortning, kollektivavtalets delpensionslösning och avtalstryggheten, vilket medför att de inte har någon garanterad löneökning eller rätt övertidsersättning, säger Peter Lydell, ombudsman på IF Metall Uppland, i en kommentar på förbundets hemsida.

Pietzomotors vd Johan Westermark är dock skeptisk till kravet.

– Vi är nog med att våra anställda har lika bra eller bättre villkor än kollektivavtalet. Varje gång någon pekar på en skillnad så anpassar vi oss alltid så att villkoren blir minst lika bra, säger han.

Att företaget inte vill teckna avtal beror på att det skulle innebära ökade kostnader, enligt Johan Westermark. Han säger att Piezomotor är ett litet innovationsföretag som kämpar för att växa och överleva och att det inte är möjligt att ta extra kostnader för avtal i nuläget.

– Vi har inget emot kollektivavtal, utan tycker att det är en helt rimlig modell, men först när vi är rustade för det.

Pietzomotor utvecklar och tillverkar micromotorer och har drygt 30 anställda. Tio eller elva av dem jobbar i produktionen och skulle beröras av kollektivavtalet med IF Metall.

Fackets varsel gäller en blockad mot nyanställningar, inhyrning och övertid och träder i kraft den 9 februari om företaget inte tecknat avtal innan dess.