Niondeklassare ska välja Energiprogrammet om de vill ha jobb direkt efter gymnasiet. Det är en slutsats som ligger till hands att döma av resultaten i en ny SCB-rapport om hur många ungdomar som har jobb tre år efter gymnasiet.

Energiprogrammet hamnar i topp före Fordons- och Byggprogrammet. Längst ner på listan kommer Estetiska programmet.

De som väljer till gymnasieskolan ska ändå ta siffrorna med en nypa salt. De visar hur det gick för 93 500 ungdomar som gick ut från gymnasiet på våren 2009. Siffrorna talar om hur stor andel som var etablerade på arbetsmarknaden 2012.

Fler män än kvinnor var etablerade, 39 respektive 26 procent. I stället läste fler kvinnor vidare. 40 procent av kvinnorna och 28 procent av männen studerade på högskolan.

Här ligger Naturvetenskapligt program i topp. Sju av tio gick från Natur till högskolan. Av dem som gick ut från Samhällsvetenskapligt program och Teknikprogrammet pluggade knappt hälften vidare.