Kullagerjätten SKF räknar med att globalt minska personalstyrkan med 1 500 anställda. Den nytillträdde vd:n, Alrik Danielsson, ser en oförändrad efterfrågan framför sig.

Personalneddragningen hänger samman med ett sparprogram, enligt vilket SKF slår samman två affärsområden till ett och dra ned på bemanningen inom den centrala stabsfunktionen och fordonsverksamheten.

Att det kan innebära 1 500 färre tjänstemän preciseras i ett bokslut där SKF redovisar en vinst före skatt på 1 293 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2014. Det kan jämföras med förlusten på 1 760 miljoner kronor motsvarande period 2013.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst före skatt på 1 625 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen under senast avslutade kvartal uppgick till 18 499 miljoner kronor, jämfört med 16 430 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår i bokslutet en utdelning till aktieägarna på 5:50 kronor per aktie, vilket är oförändrat med året före.

Alrik Danielsson befarar en skakig marknad när han försöker se framåt.

”Sekventiellt räknar vi med en relativt oförändrad efterfrågan för koncernen. På kort sikt är det dock svårt att förutspå vilka effekter som de låga mineral- och oljepriserna, såväl som de senaste valutarörelserna, med en starkare dollar, har på efterfrågan”, skriver han i en kommentar.

SKF-aktien stiger något i den tidiga eftermiddagshandeln.