Inte ok Pressbyråtemperatur. Foto: Tomas Oneborg

Inte ok Pressbyråtemperatur. Foto: Tomas Oneborg

Handels regionala skyddsombud stoppade allt arbete inne på en Pressbyrå i Luleå där temperaturen var nere i minus fem grader. Arbetsmiljöverket kopplades in och beslutade att temperaturen inte ska vara under 18 plusgrader vid kassan.

Det var en anhörig till en anställd i butiken som larmade facket om den extrema kylan. Handels ombudsman och regionala skyddsombud Maria Andersson Nordström tyckte att det var ohållbart och lade ett skyddsstopp mot allt arbete i butiken.

– Jag bedömde att det var en för stor hälsorisk, säger hon till tidningen Handelsnytt. Butiken är inte stor och blir utkyld med en gång när det är minus 25 ute.

Just nu råder tvåsiffriga minusgrader i större delen av landet. Men hur kallt får det vara på jobbet när man arbetar inomhus eller utomhus?

– Vi har regler om hur kallt det får vara inomhus, men tyvärr inga temperaturgränser för arbete utomhus, säger Mariella Roman, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Däremot har arbetsgivaren skyldighet att göra en riskbedömning vid låga temperaturer. I extrem kyla ska kläder räknas som personlig skyddsutrustning. Det vill säga arbetsgivaren får inte räkna med att anställda har egna kläder för att klara jobbet.

Tycker du att det är för kallt på din arbetsplats ska du i första hand vända dig till din chef och i andra hand till skyddsombudet. Vid extremt låga temperaturer kan det finnas behov av fler åtgärder, exempelvis sänkning av arbetstakten, begränsning av arbetstiden eller längre pauser.

Arbetsplatser och personalutrymmen inomhus ska ha lämplig temperatur, enligt Arbetsmiljöverkets regler. Temperaturen vid stillasittande arbete ska vara 20–24 grader vintertid och 20–26 grader sommartid, rekommenderar myndigheten. Vid rörligt eller fysiskt ansträngande arbete rekommenderas 14–15 grader.

Har man sin arbetsplats utomhus, exempelvis som många inom bygg och transport gör, gäller det att ha rätt kläder. Vem ska då stå för kostnaden?

– Självklart arbetsgivaren, eftersom det är en förutsättning för att kunna utföra sitt arbete, säger Mariella Roman.

Arbetsplatser utomhus ska ”så långt som möjligt” vara utformade så att arbetstagarna skyddas mot ”väder och vind”, heter det i myndighetens föreskrifter.

– Men vilken temperatur som kan godtas och vilka skyddskläder man ska ha måste bedömas från fall till fall, säger Mariella Roman.