Migrationsverket erkänner nu att en 52-årig jurist som nekats jobb som asylhandläggare hade bättre meriter än de yngre arbetssökande som kallades till anställningsintervju. Mannen får därmed 75 000 kronor för åldersdiskrimineringen.

Samtliga arbetssökande som var äldre än 36 år sållades bort när Migrationsverket sökte ett stort antal asylhandläggare hösten 2013. DO hotade då att stämma myndigheten för åldersdiskriminering av åtminstone en av de äldre arbetssökande, en 52-årig jurist med lång erfarenhet av förvaltningsrätt, precis de kvalifikationer som söktes av Migrationsverket.

Trots det blev vare sig han eller någon annan sökande som var äldre än 36 år kallad till intervju. Av de 18 personer som anställdes var två födda 1978 och övriga på 1980-talet. Flera av dem som anställdes var dessutom nyutexaminerade jurister och saknade erfarenhet av förvaltningsrättsligt arbete.

52-åringen överklagade tre av tillsättningarna till Statens överklagandenämnd som beslutade att han borde ha kallats till intervju, samt att han hade bättre meriter än åtminstone en av de yngre personer som fick arbetet.

Åldersdiskriminering

Förbudet mot åldersdiskriminering i arbetslivet infördes i svensk lag den 1 januari 2009. Lagen skärptes 2012, då riksdagen beslutade att åldersdiskriminering ska vara ett brott i hela samhället – inte bara i arbetslivet. I dag gäller förbudet också tjänster, hälso- och sjukvård, socialtjänst och arbetslöshetsförsäkringen.

Det finns dock ett antal områden där särbehandling kan vara tillåten:

• Exempelvis när äldre arbetstagare ges möjlighet att få eller behålla ett arbete.

• När vissa typer av anställningar, exempelvis av lärlingar eller trainees, förbehålls yngre arbetstagare.

• Om åldersbaserade minimilöner är till för att motverka lönedumpning för unga.

• Om en liten arbetsplats tar hänsyn till ålder för att undvika att hela arbetsstyrkan går i pension samtidigt.

• Om en arbetssökande befinner sig nära pensionsåldern.