CarolaLemnelitenGlöm löneökningar. Med utebliven inflation och produktivitet finns det ett mycket litet utrymme för högre löner de närmaste åren, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.

Löntagarna har haft några gyllene år. De som har haft ett jobb att gå till har kunnat se sina reallöner stiga historiskt mycket. Med löneökningar på runt tre procent och nästan ingen inflation har det blivit bra med tillskott i plånboken.

Men det måste vara slut med det nu, om arbetsgivarna får bestämma. Kommande lönerörelse drar i gång på allvar efter sommaren. Då kommer arbetsgivarna peka på att inflationen är som bortblåst och inte mycket i dagsläget tyder på att den ska ta fart.

– Det är fullständigt orealistiskt att räkna med att det blir inflation under den här perioden i någon nämnvärd utsträckning. Och det påverkar förutsättningarna jättemycket, säger Carola Lemne.

Det går inte att räkna med att Riksbanken kommer att fixa upp inflationen till två procent, vilket facken brukar utgå ifrån i sina lönekrav, anser Lemne. Och den klena exportutvecklingen utan att kunna höja priserna gör att utrymmet för löneökningar är ytterst litet, resonerar hon.

– Förståelsen för det förefaller vara olika i olika delar av fackföreningsrörelsen, säger hon.

Då finns det inte mycket löneutrymme alls då?

– Inte mycket.

Men om vi blir effektivare i vårt jobb går det väl att höja lönerna?

– Fast vi har nästan ingen produktivitetsutveckling alls. Den ligger väldigt nära noll. Då finns det väldigt lite löneökningsutrymme, säger Lemne.

– Det är inget egensyfte att ligga på noll i löneökningar, men för att kunna höja lönerna måste man också öka konkurrenskraften. Man måste ha produktivitetsökning, fortsätter hon.

Många arbetsgivare menar att de stigande lönerna de senaste åren, utan att företagen kunnat höja priserna, har tärt på vinsterna. Och att i det läget höja arbetsgivaravgifterna för unga, som regeringen tänker sig, stör Carola Lemne ordentligt.

– Att i det läget göra det dyrare att anställa …Vad som behövs är ju att man gör det lättare, inte att man gör det svårare.