En flexibel arbetsplats gör att de anställda sover mer om natten och blir mer utvilade, enligt en ny studie.
– De fokuserade på att arbetet blev gjort, inte var och när det gjordes, säger forskaren Orfeu Buxton.

De amerikanska forskarna delade upp 474 anställda på ett stort IT-företag i två grupper och följde dem under ett år. Den första gruppen fick arbeta på som vanligt och var kontrollgrupp, medan det i den andra infördes en annan kultur på arbetet.

De anställda och deras chefer uppmanades till total flexibilitet. De fick jobba när de ville och var de ville, så länge de arbetade samma antal timmar.

Tanken var att minska konflikter mellan de anställdas privatliv och arbete och ett halvår in i studien började forskarna märka resultat.

– Vi tittade bland annat på de tillfällen då arbete och familj hamnar i konflikt. De blev statistiskt signifikant färre, säger Orfeu Buxton, lektor vid Pennsylvania State University och adjunkt vid Harvard.

Deltagarna valde att arbeta mer hemifrån när de fick chansen. De jobbade också mer på morgonen och kvällen.

Alla fick bära en klocka som övervakade deras sömn. Efter ett år såg forskarna att testpersonerna sov i genomsnitt åtta minuter mer per natt än kontrollgruppen.

Men deltagarna upplevde också att de fick bättre sömn.

– Vad jag överraskades över var att vi kunde ändrade individers beteenden, i det här fallet sömn, bara genom att ändra på deras arbete, säger Orfeu Buxton.

Han tror att effekten skulle bli ännu större om deltagarna samtidigt som flexibiliteten infördes också uppmuntrades att exempelvis träna eller sova mer.

Studien, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Sleep Health, är en del i ett enormt forskningsprojektet som löper över flera år.

 

Faror med sömnbrist

• Ungefär 30 procent av amerikanerna uppger att de inte regelbundet får tillräckligt mycket sömn.

• Sömnbrist har kopplats samman med ökad risk för trafikolyckor, kroniska sjukdomar och tidig dödlighet.

• När vi inte får tillräckligt med sömn är vi inte lika alerta, blir sämre på att bearbeta information och fatta beslut, samtidigt som risken för att feltolka ökar.

 

Källa: Orfeu Buxton/Penn State