Diskrimineringsombudsmannen (DO) drar ett bageri i Skåne inför domstol sedan ett 23-årigt kvinnligt kassabiträde anmält sin chef för sexuella trakasserier vid flera tillfällen. Kvinnan har nu sagt upp sig själv eftersom hon inte orkade jobba kvar på bageriet.

Mellan juni och oktober 2014 blev kvinnan vid flera tillfällen utsatt för sexuella trakasserier som bestod av ovälkomna förslag och kränkande kommentarer av sexuell natur. Trots att kvinnan sa ifrån fortsatte trakasserierna.

Andra kvinnliga kassabiträden vittnar om att det har förekommit en sexistisk jargong på arbetsplatsen med bland annat grova ord.

– Sexuella trakasserier är tyvärr ett stort problem på arbetsmarknaden. Och unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp, säger DO-juristen Marie Nordström, som för kvinnans talan i Arbetsdomstolen.

Arbetsgivaren har delvis stängt av chefen från arbetet under utredningen av ärendet.

– Det betyder att chefen inte fått vistas på arbetsplatsen samtidigt som kvinnliga kassabiträden under utredningen.

Enligt DO har kvinnan mått dåligt och varit sjukskriven på grund av det inträffade. Hon har inte orkat gå tillbaka till arbetsplatsen och har nu sagt upp sig själv.

– Det är chefens ansvar att se till att sexuella trakasserier inte förekommer. Därför är det särskilt allvarligt när en person i arbetsledande ställning utnyttjar sin maktposition för att trakassera en anställd, säger Marie Nordström.

I en undersökning från Arbetsmiljöverket uppgav 28 procent av alla kvinnor mellan 16 och 29 år att de utsatts för sexuella trakasserier på jobbet under 2013. Samma undersökning visar att andelen unga kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier från chefer eller arbetskamrater har ökat markant mellan åren 2011 till 2013, från 15 procent till 19.

Trots att lagskyddet mot sexuella trakasserier blivit mycket starkare i Sverige under senare år är det ytterst få som vågar anmäla.

Många skuldbelägger sig själva. Andra sväljer och låter det passera av rädsla att inte bli trodda. Eller för att inte förstöra stämningen på jobbet och riskera att bli utesluten ur gemenskapen. Har man en otrygg anställning kan man vara rädd för att bli av med jobbet, enligt TCO:s handbok Bryt tystnaden, som handlar om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Förutom gällande lagar och regler, innehåller boken också konkreta råd om hur man kan hantera och stoppa sexuella trakasserier på jobbet.

I diskrimineringslagen definieras sexuella trakasserier som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. Det kan handla om handgripligt tafsande, men också om ord och gester. Det är du som känner dig utsatt som avgör vilken handling som är kränkande.

Men du är enligt lagen skyldig att säga ifrån, alltså upplysa den som trakasserar om att handlingen är ”oönskad”, för att ha någon chans i domstol. Du kan göra det på olika sätt, till exempel muntligt eller genom mejl.

Arbetsgivare som inte utreder och stoppar trakasserierna tillräckligt snabbt kan dömas till skadestånd.