Höj inte arbetsgivaravgiften för unga! uppmanar Svensk Handel regeringen. Det kommer att kosta mängder av arbetstillfällen.

Decemberöverenskommelsen verkar bli dyrköpt för handeln. När Alliansen bestämt sig för att släppa fram regeringens budget talar det mesta för att arbetsgivaravgiften för unga höjs redan i samband med tilläggsbud­geten i vår. Detta trots att reformen saknar parlamentariskt stöd i riks­dagen.

Det är olyckligt för de ungdomar som nu missar sitt första jobb. Det är olyckligt för Sverige som har ett stort problem att skapa tillräckligt med jobb åt våra unga. Regeringen bör tänka ett varv extra innan de tar steget och gör det dyrare för företagen att anställa unga.

Sverige är i behov av en politik som ger möjligheter för fler ungdomar att ta klivet in på arbetsmarknaden. För att det ska bli realitet behövs en politik som fokuserar på dem som skapar ­jobben. Det är i växande, välmående företag som nya jobb skapas. Handeln är den bransch som levererar flest jobb till unga. Drygt 90 000 ungdomar i åldern 16–24 år har sin sysselsättning i handeln. Många av dessa har fått sitt första jobb och tagit det viktiga steget in på arbetsmarknaden.

Vi i handeln är beredda att fortsätta att skapa jobb- och karriärmöjlig­heter för Sveriges ungdomar, men en fördubbling av arbetsgivaravgiften för unga kommer att göra förutsättningarna betydligt tuffare. Konkret handlar det om ökade kostnader med 45 000 kronor per anställd och år.

För hela handeln innebär det ökade kostnader med fyra miljarder. Många av handelns företag är djupt oroade för konsekvenserna av pris­höjningen.

I Svensk Handels handelsbarometer för januari svarade två av tre dagligvaruhandlare att de kommer att tvingas säga upp personal om regeringen höjer arbetsgivaravgiften. Bland sällanköpshandeln var siffran 31 procent. Handlarnas besked till politikerna talar sitt tydliga språk – ungdomsjobb kommer att gå förlorade om höjningen genomförs.

Fakta talar sitt tydliga språk – ungdomsjobb kommer att gå förlorade om höjningen genomförs. De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga har varit en konkret åtgärd som gett effekt. IFAU:s rapport från 2009 visar att sänkningen gett mellan 6 000 och 10 000 jobb. En siffra som sannolikt blivit ännu högre när finanskrisen lagt sig. Med tanke på den höga ungdomsarbetslöshet Sverige har borde siffrorna oroa Stefan Löfven.

En viktig aspekt är att höjningen kommer att slå betydligt hårdare mot sysselsättningen än vad många räknat med. En studie från HUI Research visar att den negativa effekten av höjningen kommer att överstiga den tidigare sänkningens positiva effekter. Handelns företag har budgeterat för nuvarande nivåer och någonstans ska pengarna till höjningen hämtas.

De som är kritiska till sänkta arbetsgivaravgifter för unga talar ofta om att det enbart leder till att företagen kan ta ut mer vinst. Det är en invändning som vittnar om bristande koll på verkligheten. Konkurrensen i handeln är knivskarp och marginalerna knappa. Handeln står mitt i en strukturomvandling där digitalisering snabbt förändrar våra konsumentvanor. En handlare i en mind­re svensk stad konkurrerar i dag med internationella e-handelsaktörer. Det är med andra ord inte möjligt att höja priserna för att kompensera för höjda löner. Handelns största utmaning ligger i det faktum att marginalerna sjunker, och att de gjort så sedan finanskrisen. Högre arbetsgivaravgifter kommer att höja kostnaderna för handelns företag i en situation där de redan är slimmade till det yttersta. Att detta kommer att få konsekvenser är uppenbart.

Svensk Handel är överens med regeringen om att Sveriges unga behöver fler jobb. Men att börja med att göra det dyrare för företagen att anställa unga är inte rätt väg att gå. I stället borde fokus ligga på att värna företagen som anställer unga och skapa åtgärder som gör att fler företag kan växa och anställa fler.

Låt inte denna odemokratiska och ogenomtänkta reform hindra karriä­ren för våra ungdomar. Behöver rege­ringen höja någon skatt så välj en annan än den som skapar jobb åt Sveriges unga.

Karin Johansson

vd Svensk Handel