carlhenrikgrenholmIndividuell lönesättning bygger på föreställningen att vi egentligen inte vill arbeta. Ofta blir en sådan lön godtycklig och orättvis.

Det tycker Carl-Henric Grenholm, professor i etik vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Han har skrivit om rättvis lön för LO:s räkning.

– Nyliberaler anser att vår enda drivkraft är ekonomis­ka incitament. Deras idé om rättvisa går ut på att den som producerar mest ska få mest i lön och det är problematiskt, säger han.

Carl-Henric Grenholm tycker att allas insats behövs och att alla vill göra en insats. Och att det är rimligt att fördela produktionens resultat så lika som möjligt.

Han tänker sig dock att jobben ska arbetsvärderas och avlönas olika – att exempelvis gruvarbetare och professorer kan få mer betalt för att deras arbete är mer krävande än andra arbetares eller gymnasielärares.

 

Läs också: