För att komma till rätta med orättvisa löner krävs tålamod och praktiskt lirkande.

En bild av facket? Montage)

Och vad som är rättvis lön är inte en uppgift för teoretiker utan måste avgöras i förhandlingar.

Det sa Gösta Rehn. Tillsammans med Rudolf Meidner utarbetade han den lönemodell som LO-kongressen antog 1951. Modellen har haft stort inflytande på lönebildningen i Sverige.

Gösta Rehn

– Facket vrider sig som en orm på en myrstack för att finna någon rätlinjighet i frågan om rättvisa löner, lär Gösta Rehn också ha sagt.

Under 50- och 60-talen var det enkelt att konstatera att alla utjämningar var bra. Senare, när lönerna pressats samman mer, växte motsättningarna mellan LO-förbunden om vad som är rättvisa löner. Och det pågår än i dag.

Gösta Rehn tänkte sig att när full sysselsättning råder ska var och en kunna välja. När alla har information om löner och jobbens svårighetsgrad får man själv bestämma yrke, ansträngning och lön.

Rudolf Meidner

Rudolf Meidner var mer bestämd i sin syn på löner. Han satte upp som framtida mål att ingen ska tjäna mer än dubbelt så mycket än någon annan.

 

Läs också: