Politiskt färgade hot och trakasserier av anhöriga. Rollen som förtroendevald blir allt tuffare.
– Klimatet på arbetsplatserna är hårt och måste åtgärdas med bättre arbetsmiljö och högre bemanning, säger Sofie Rehnström, jurist på LO.

När Arbetet ringer runt bland LO-förbunden står det klart att det inte finns samlad statistik över hotsituationer för fackligt aktiva. Olle Ingemarsson, HR-chef i Kommunal, menar att det är svårt att få kunskap om hur mycket hot som förbundets anställda och förtroendevalda utsätts för.

– Det finns politiskt färgade hot där vi som förbund har tagit ställning i en viss fråga. Då väcks reaktioner. Ombudsmän som förhandlar kan utsättas för olika typer av hot. Vi har en telefonkontakt som de kan ringa om de känner sig hotade och vi polisanmäler om vi tycker att det finns skäl för det, säger Olle Ingemarsson.

Transport polisanmäler alla fall som förbundet får kännedom om. Förbundet ser att antalet hot har ökat, framförallt i form av e-post. Enligt pressekreterare Gabriel Dahlander har hoten också ändrat karaktär, från att tidigare varit personligare är det inte ovanligt att anhöriga numera blandas in.

– Detta gäller främst inom taxi- och åkerinäringen. Men även om förbundet eller företrädare från förbundet uttalar sig negativt om Sverigedemokraterna, säger han.

Malin Ackholt, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket, säger att det förekommer ett antal direkta hot om våld mot förtroendevalda årligen. I fjol resulterade detta i några polisanmälningar och förbundet uppmanar alltid till polisanmälan.

sofie-citat– Numera är det förtäckta och mer sofistikerade hot, såsom ändrade arbetstider eller arbetsuppgifter, som blir vanligare. Vardagen för förtroendevalda blir tuffare.

För LO handlar arbetet om att stötta och trycka på förbunden i frågan. I LO:s nya kommentar till Arbetsmiljölagen finns ett nytt kapitel om hindrande och trakasserier av skyddsombud.

– Trakasserier från både arbetsgivare och arbetskamrater blir allt vanligare. Det är förbunden som ska skydda och hjälpa sina förtroendevalda. Tyvärr får de inte reda på allt som händer på arbetsplatserna och även om de får det så är det ofta svårt att bevisa vad som hänt, säger Sofie Rehnström, jurist på LO.

Även hon pekar på att förtroendevalda som på något sätt uttalar sig negativt eller ifrågasättande om SD får ta emot hot.

– Självklart är det i förlängningen ett hot mot facken och demokratin om fackliga och medborgarna i övrigt låter sig tystas. Tyvärr är det nog så att möjligheterna att diskutera fackliga och politiska frågor på arbetsplatserna idag är mycket små, de anställda är rädda om sina jobb och osäkra på hur arbetsgivaren ställer sig till sådana diskussioner.

 

 

LÄS OCKSÅ

• Fler fackligt aktiva hotas