”Mindre avvikelser”. Så kallar Fortum de livsfarliga säkerhetsbrister som fick Arbetsmiljöverket att förbjuda allt underjordiskt arbete på företagets värmeverk i Hjorthagen i höstas, och som fick facket att göra en polisanmälan för arbetsmiljöbrott i går.

I början av november dog två arbetare och en skadades allvarligt när ett 40 ton tungt byggelement rasade på Fortums byggarbetsplats i Hjorthagen. Vid en inspektion efter dödsolyckan konstaterade Arbetsmiljöverket att ett stort antal byggnadsarbetare jobbade i tunnlar 70 meter under jorden utan skyltar till nödutgångar eller tillgång till nödbelysning vid strömavbrott.

Bristerna fick Elektrikerförbundets regionala skyddsombud Petter Johansson att stoppa arbetet för alla elektriker vid en skyddsrond en vecka efter den tragiska olyckan.

Igår polisanmälde Elektrikerförbundet företaget för arbetsmiljöbrott.

– Företaget har medvetet struntat i farorna och i att åtgärda riskerna i den miljö som Arbetsmiljöverket bedömde som livsfarlig, inte bara för våra medlemmar utan också för andra yrkesgrupper, sade Petter Johansson till Arbetet då.

Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme, hade ännu inte tagit del av polisanmälan när Arbetet talade med honom i går och ville därför avvakta med att kommentera anmälan.

Det gör däremot företagets presschef Per-Oscar Hedman i Dagens Arena, där han kallar de livsfarliga säkerhetsbristerna för ”mindre avvikelser”. Här är några av presschefens svar på tidningens frågor:

Varför har ni utsatt arbetarna för livsfara?
– När det gäller arbetet i tunnlarna, vilket är det som polisanmälan handlar om, så är det två stycken mindre avvikelser. Det är nödbelysning och utrymningsskyltningen.

Är det mindre avvikelser?
– Det är så de definieras.

Arbetsmiljöverket gjorde uppenbarligen en annan bedömning och företaget erkänner att man kunnat agera snabbare.