– Karln måste ta sitt ansvar. Det håller inte i längden. Det har dykt upp allt fler grejor.

Vad har du reagerat mot?

– Det är inte deras egna pengar utan bolagets som de använt. Pengar som våra medlemmar slitit ihop. Det är moraliskt och etiskt fel. Det ena är värre än det andra. De har haft ett jaktresidens och de har hämtat hundar och sprit med helikopter. Det har varit strul med revisionsföretaget PWC. Och företagsledarna verkar ha varit kompisar med revisorerna hos PWC.

Vad tycker du om det som hänt?

– Våra medlemmar på SCA har fått ställa upp på kostnadsbesparingar. Många har förlorat sina jobb. Och de här människorna har kunnat gå fram som de vill. Men det är väl så i en kapitalistisk värld. Företagsledare tycker att de kan ge sig själva vilka förmåner som helst. De tror de är oumbärlig och egentligen har de tappat konceptet helt.

Vad vill du ska hända nu?

– Det viktigaste är att reglerna ses över. Det är bra för de anställda att Sverker Martin-Löf avgår. Det blir ett avslut och det blir lugn och ro på jobbet.