360 000 människor var arbetslösa i december, minus 20 000 på ett år, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Minskningen är inte statistiskt säkerställd. Säsongsrensat, det vill säga utjämnat över året, var 404 000 arbetslösa i december, en svag minskning jämfört med december 2013.

Fler får jobb. Antalet sysselsatta ökade med 83 000 till nästan 4,8 miljoner.

Antalet anställda ökade med 73 000. Av dem fick 40 000 ett tidsbegränsat jobb. De otrygga jobben ökar snabbare än fasta anställningar.

Totalt hade 720 000 anställda ett tillfälligt jobb. Mer än vart sjätte jobb är en otrygg anställning.

305 000 människor räknades som undersysselsatta i december, minus 27 000 på ett år.

Enligt Arbetsförmedlingen var 385 000 arbetslösa i december, minus 26 000 på ett år.

SCB ringer runt till 29 500 personer varje månad. De som svarar att de inte har jobb och söker jobb räknas som arbetslösa. Allt färre svarar på SCB:s frågor. Bortfallet har ökat under hela 2000-talet och närmar sig 40 procent.

Arbetsförmedlingen räknar dem är registrerade på förmedlingarna i slutet av varje månad. Alla är inte aktivt jobbsökande. Det innebär att Arbetsförmedlingens siffror ska vara högre än SCB:s.