Klagomålen på landets socialtjänster ökar. Missnöjet beror på att socialsekreterarna är överbelastade och inte hinner sitt jobb, anser fackförbundet Vision.

Nya siffror från Inspektionen för vård och omsorg som Dagens Nyheter publicerar i dag, onsdag, visar att klagomålen har ökat med nästan 25 procent sedan 2011.

Förra året utreddes 3 386 klagomål, enligt de ännu så länge preliminära siffrorna. I många fall gäller anmälningarna att handläggningen tar för lång tid.

För fackförbundet Vision, som organiserar en del av landets socialsekreterare, kommer siffrorna som en bekräftelse på att arbetssituationen vid många socialkontor har blivit ohållbar.

veronicakarlssonliten– Våra medlemmar berättar att de inte vet hur de ska hinna med, säger Visions ordförande Veronica Karlsson.

– Det viktiga förebyggande arbetet prioriteras bort. Medlemmarna tvingas koncentrera sig på det som måste göras enligt lag.

Det betyder i klartext att stöd för att människor ska hitta egen försörjning inte hinns med då socialsekreterare har fullt upp med att betala ut ekonomiska bistånd. På längre sikt kan det innebära ökade kostnader för kommunerna.

Vision anser att regeringen bör tillsätta en kommission för att se över hela socialtjänsten. Vision vill bland annat att Socialstyrelsen måste utforma riktlinjer för hur många ärenden en handläggare vid socialtjänsten högst får ha. Sedan tidigare kräver Akademikerförbundet SSR, det största facket för socialsekreterare, en nationell handlingsplan för socialtjänsten.

Personalomsättningen vid landets socialkontor är mycket hög, enligt Veronica Karlsson.

– De nyanställda byter jobb efter kort tid – eller blir sjuka. På många arbetsplatser räcker det att man har arbetat i två–tre år för att man ska vara den mest erfarna.