Transports och Almegas kritik biter inte på Herrljunga kommun. Nattkollen ska fortsätta. Folk från olika föreningar ska patrullera ett par timmar varje natt för att ”iaktta, lyssna och notera udda företeelser”.

– Det finns inget som säger att vi ska ändra på upplägget, förklarar kommunchefen Niels Bredberg.

– Det är jättebra att kommunens invånare engagerar sig. Vi vill ha engagerade medborgare, säger Peter Dickson, biträdande enhetschef på polisen i Alingsås med Herrljunga som en av fyra kommuner i området.

Skadegörelse, mest krossade rutor på skolor, kostade Herrljunga kommun 650 000 kronor förra året. Med följdkostnader för ökad bevakning, bättre belysning och kameraövervakning hamnade slutnotan runt en miljon.

I november beslutade kommunstyrelsen att ta hjälp av föreningarna. I förra veckan började folk från 15 olika föreningar att patrullera på nätterna. I gengäld får de dela på 100 000 kronor i extra föreningsbidrag.

Inför starten höll polisen ett informationsmöte.

Både facket och arbetsgivarna, Transport och Almega Säkerhetsföretagen, varnar för att kommunen kan bryta mot bevakningslagen. Almegas branschexpert Björn Ericsson pekar på att folk ska kunna lita på att bevakning utförs av auktoriserade företag under myndigheternas tillsyn. Personalen ska vara utbildad och lämplighetsprövad.

Sven Sawatzki, ombudsman på Transports avdelning 17, tar bland annat upp arbetsmiljön, försäkringsskyddet för dem som bevakar och riskerna.

– Det kan uppstå farliga situationer. Det handlar om säkerheten och om att följa lagen, betonar han.

Polischefen Peter Dickson drar paralleller till grannsamverkan.

– Det här är inget bevakningsuppdrag, utan människor som bryr sig om vad som händer i sin kommun.

– Däremot är vi oroliga för att man ska ta lagen i egna händer, att det ska bli någon form av medborgargarde. Det är väldigt viktigt att den som ser någonting tar kontakt med polisen så att vi får agera utifrån den befogenhet vi har, säger han.

Björn Ericsson, Almega, är kritisk till jämförelsen med grannsamverkan.

– Här ger kommunen föreningar i uppdrag att utföra en tjänst som går under definitionen bevakning i lagens mening, anser han.

Polisstationen i Herrljunga stängdes 2006.