TCO har nu fler än en miljon yrkesverksamma medlemmar. Det svenska tjänstemannafacket får nu fler platser i Europafackets styrelse.

Ju större du är, desto fler får du med i styrelsen. Den regeln gäller inom Europafacket och nu har svenska TCO passerat miljongränsen. Det svenska tjänstemannafacket får därmed ytterligare en plats, och en suppleantpost, i Europafackets styrelse.

– Det blir två i stället för en som ska tala för TCO i styrelsen, säger Mika Domisch, internationell sekreterare på TCO.

I och med att organisationen passerat miljonen får den även skicka en till delegat till Europafackets kongress som hålls i slutet av september i Paris.

Tio största facken i Europafacket

(Miljoner medlemmar)

DGB (Tyskland) 6,1

TUC (Storbritannien) 5,8

Cgil (Italien) 3,4

CSC (Belgien) 1,6

FGTV (Belgien) 1,4

CISL (Italien) 1,4

LO (Sverige) 1,3

ÖGB (Österrike) 1,1

FBV (Nederländerna) 1,1

TCO (Sverige) 1,0

 

Källa: TCO