Nästan var fjärde medlem i Byggnads röstade på Sverigedemokraterna. För dem är invandringen och välfärden viktiga politiska frågor.

lindholmbyggnads– Jag tror inte det handlar om rasism eller främlingsfientlighet. Många av våra medlemmar upplever en större otrygghet och växande rädsla för att man själv och barnen ska råka illa ut och kanske förlora jobbet. Många ser den nedrivna välfärden och en a-kassa som inte är värd namnet. Och på något vis ställer man försämringarna mot invandringen, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande.

Han berättar att han under valrörelsen besökte många byggarbetsplatser. Ingenstans mötte han rasism och främlingsfientlighet. Däremot uttryckte många oro för framtiden och för den nedmonterade välfärden. Och enligt Johan Lindholm lyckas Sverigedemokraterna koppla ihop detta med invandringen och lägger skulden för försämringarna på invandringen.

Byggnads har bett Sifo undersöka hur förbundets medlemmar röstade i valet. Av 1 000 tillfrågade byggnadsarbetare uppgav 17 procent att de röstade på Sverigedemokraterna, men Sifo anser att det finns människor som inte vill berätta att de röstat på SD. Därför är Sifo bedömning att 22–24 procent av medlemmarna i Byggnads röstade på SD. Det betyder att SD har betydligt större stöd bland byggnadsarbetare än i LO som helhet.

Undersökningen visar också att de byggnadsarbetare som röstade på SD har lägre förtroende för politiker än de som röstade på andra partier. Och att Byggnads medlemmar i Stockholm och på Gotland har lägre förtroende för politiker än de som bor i andra delar av landet.

43 procent röstade på Socialdemokraterna, men 68 procent kunde tänka sig att rösta på partiet. Bland dem som var potentiella S-röstande men valde ett annat parti hade SD störst stöd och många av dem la också sin röst på M och på V.

– Vi hade högre ställda mål än 43 procent av rösterna till Socialdemokraterna och det finns uppenbarligen en större potential. Vi måste vara en blåslampa och få mer fokus på våra frågor. Det är lex Laval, f-skatt och bemanningsföretagen, ja, hela det 10-punktsprogram som facket och Socialdemokraterna står bakom, säger Byggnads ordförande.

Han anser att dessa frågor fick en alltför undanskymd plats i Socialdemokraterna valrörelse. I kommentarerna till undersökningen skriver Byggnads också att höger-vänsterdimensionen saknades i valrörelsen, och här finns enligt Byggnads en förklaring till SD:s framgångar. S satsade också för mycket på att framstå som regeringsdugliga och ansvarsfulla.

– Jag är livrädd för att det ska bli för mycket kompromissande i politiken nu. Vi behöver en utveckling av modellen och kollektivavtalen. Ett första steg är det nyligen införda huvudentreprenörsansvaret, säger Johan Lindholm.

Han tänker sig att det också är metoden att minska SD:s stöd. Med utvecklad trygghet och bättre kollektivavtal kommer stödet till SD minska och S får samtidigt mer sympatier, enligt honom.

Johan Lindholm säger att han tror på dialog med byggnadsarbetarna som röstat på SD. De är inte i första hand rasister utan oroar sig för framtiden och är skeptiska mot politikerna i de etablerade partierna.

En av frågorna i undersökningen var vilket parti som är bäst för byggnadsarbetare. 52 procent svarade S och inget annat parti fick över 10 procent. Och ingen byggnadsarbetare tror att FP, KD och FI är bra för byggnadsarbetare.

Många av byggnadsarbetarna lyfter fram frågor som Byggnads prioriterar när de ska förklara vad som är viktigt när de väljer parti: Ordning och reda på arbetsmarknaden, satsning på bostäder och på infrastruktur.

– I regeringens budget var det för lite bostadsbyggande och för lite av energieffektivisering. Hela byggbranschen står och väntar på det här.

Fakta

Huvudentreprenörsansvar

Huvudentreprenörsansvaret infördes i byggbranschen 1 januari i år. Syftet med avtalet är att se till att anställda hos underentreprenörer får ordentligt betalt. Det är huvudentreprenören som är ansvarig för det. Om en underentreprenör inte sköter löneutbetalningarna ska facket och huvudentreprenören överlägga. Om de inte löser tvisten finns en Ordning- och-reda-nämnd som ska avgöra om pengar ska betalas ut från Ordning-och-reda-fonden som finansieras av Sveriges Byggindustrier.

Avtalet garanterar byggavtalets grundlön, som från och med i år är 149 kronor per timme.

 

10-punktsprogrammet

Hösten 2013 kom LO och Socialdemokraterna överens om ett 10 punktsprogram inför valet. I det ingår:

• Lex Laval ska rivas upp. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

• Utländska företag verksamma i Sverige ska registrera sig här och det ska finnas någon som kan teckna kollektivavtal.

• Arbetstagare från tredjeland ska försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor. Ett system med kännbara sanktioner mot arbetsgivare som fuskar ska införas.

• Nya regler för f-skatt ska införas, så att det blir lätt att avgöra om någon är anställd eller självständig företagare.

• Lagen om offentlig upphandling görs om så att det blir möjligt att ställa krav på bland annat kollektivavtal för de anställda.

• Lagen om uthyrning av arbetskraft ska ändras så att det blir förbjudet att hyra arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Las ska heller inte kunna åsidosättas med inhyrd personal.

• En dispositiv lag om huvudentreprenörens ansvar skrivs. Det innebär att huvudentreprenören ska vara ansvarig för att underleverantörerna har kollektivavtalsenliga villkor.

•Redovisning varje månad av de anställdas skatter och arbetsgivaravgifter.

• Personalliggare och oannonserade kontroller ska införas i byggbranschen. Andra branscher kan bli aktuella för liknande åtgärder.

• Konkurrensneutrala villkor i åkerinäringen. Cabotagemissbruket ska stoppas. Det behövs en nationell samordnare för att se till att reglerna efterlevs i åkeribranschen.