En av de stora förändringarna i lagförslaget om elbehörighet är att företaget får större ansvar för elsäkerheten. I dag är det den enskilda elektrikern med elbehörighet som har ansvaret. Foto: Anders Wiklund

En av de stora förändringarna i lagförslaget om elbehörighet är att företaget får större ansvar för elsäkerheten. I dag är det den enskilda elektrikern med elbehörighet som har ansvaret. Foto: Anders Wiklund

Ny lag om elbehörighet kan bli verklighet. Varje elinstallationsföretag måste då ha en auktoriserad installatör. Och ansvaret flyttas från den enskilde installatören till företaget.
– Det gynnar våra medlemmar, allmänheten och säkerheten, säger Tina Nordling på Elektrikerförbundet.

Förra veckan överlämnades ett betänkande om elbehörighet till energiminister Ibrahim Baylan.
– Jag är positiv till förändringarna. Regeringen ska ta ställning till vilka förslag som kan förverkligas utifrån remissvaren, säger Ibrahim Baylan till tidningen Elektrikern.

Kring utredaren Bo Diczfalusy har det funnits en expertgrupp med företrädare från branschen, myndigheter och kunder. Tina Nordling, chef för Region mitt i Elektrikerförbundet, har suttit i expertgruppen. Hon har representerat Elektrikerförbundet och övriga LO-förbund som är berörda, som IF Metall, Pappers, Seko med flera.

– Det här är helt klart det bästa förslaget som vi diskuterade. Ibrahim Baylan lät positiv och vi tror att det kan skickas på remiss under våren. Tidigast 2017 kan en ny ellag börja gälla, säger Tina Nordling.

Hon menar att lagförslaget ger företagen ett större ansvar för elsäkerheten. Ett företagsregister kan upprättas, och ett register med auktoriserade elinstallatörer. Det medför med andra ord högre krav på företag som utför elarbeten på annans anläggning. Elsäkerhetsverket är den myndighet som ska ansvara för felaktigheter. Med ett företagsregister och auktoriserade elinstallatörer har dessutom privatpersoner möjlighet att kontrollera företagen innan de anlitas.

– Det här är en viktig förändring för privatpersoner. Idag är det den som äger elinstallationen som har huvudansvaret, om ett företag alltså missköter sig och en anmälan görs till Elsäkerhetsverket är det ändå den som äger elinstallationen som lyder under lagen, säger Tina Nordling.

Lagförslaget som ska upp till betänkande innebär ett förtydligande att elinstallationsföretagen säkerställer att det inte blir några fel. Företagen ska bidra med utbildning och kompetensutveckling till sina anställda.
– Det ska finnas rätt kunskap när de utför uppdrag, fortsätter Tina Nordling.

Även Elektriska Installatörsorganisationen EIO är positiv till utredningens förslag.
– Vi välkomnar förslaget som ett första steg i en nödvändig moderniseringsprocess av reglerna som styr elteknikbranschen, säger EIO i ett pressmeddelande.