Det råder hysteri kring löneväxling. Men för låginkomsttagaren är alternativen få.
Bästa alternativet är ett investeringssparkonto, menar experterna. Och i det långa loppet kan staten bli förlorare.

Hört talas om löneväxling? Ett sätt för höginkomsttagare att sänka bruttolönen mot förmåner. Den vanligaste formen av löneväxling innebär att lönen före skatt sänks och motsvarande belopp sätts in i tjänstepensionssparande. (Se faktaruta här bredvid)

I och med att det avdragsgilla pensionssparandet minskat rejält från och med årsskiftet och försvinner helt nästa år, spår experterna att fler börjar använda sig av löneväxling.

– Som låginkomsttagare ska man absolut inte hålla på med löneväxling, även om jag tror att vissa ändå får det erbjudandet nu, säger Monica Peterson vid Pensionsmyndigheten.

Hon hänvisar låg- och medelinkomsttagare som vill spara lite extra till så kallade investeringssparkonton  (ISK).

– Det är en typ av sparform som passar de flesta. Däremot måste man se upp med fondavgifterna. Det är bäst att hålla sig under 0,4 procent i avgift, och det är bra att ha denna siffra att hålla sig till när man går till banken för de kanske hävdar att 1 procents avgift är lågt.

För de som tjänar mer än 40 000 kronor i månaden och vill löneväxla finns flera risker att ta hänsyn till. Dels måste du se till att tjänstepensionen sätts av även om du blir sjuk, dels hålla dig till de bolag inom tjänstepensionen som upphandlats av kollektivavtalet. Dessa bolag har oftast lägre avgifter än de som inte ingått i en upphandling.

Om regeringen höjer inkomstskatten för höginkomsttagare och resultatet blir att ännu fler löneväxlar, vad händer då?

– Det kan bli en förloraraffär för staten, säger Monica Peterson.

I pensionsavtalet SAF-LO ingår inte löneväxling. Renée Andersson, som ansvarar för pensioner inom LO, påpekar att det bara finns tre vägar till en bättre pension:

• Jobba på en arbetsplats med kollektivavtal.

• Arbeta aldrig svart.

• Jobba så mycket du kan och så länge du har möjlighet.

Hon vill inte ge ett generellt råd angående pensionen till LO-medlemmarna utan hänvisar till sidan minpension.se.

– Där får man hyfsad överblick över sin pension och kan göra en framtidsprognos. Då kan man också se över om man behöver ett kompletterande sparande, säger Renée Andersson.

Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta, menar att det råder en slags hysteri kring löneväxling just nu. Och hon höjer ett varningens finger.

– Det är bara intressant för personer som efter löneväxling har en månadslön på 39 100 kronor per månad. Det gäller också att kolla att det som arbetsgivaren erbjuder inte har för höga avgifter. Är avgifterna höga får man som medarbetare tyvärr lite pension för de pengar man avstått i lön.

Även hon spår att det kommer att bli vanligare med löneväxling. Försäkringsbolag och försäkringsförmedlare försöker nu sälja in sig hos företagens HR-avdelningar – tyvärr ofta med lösningar som är mycket dyra för medarbetarna, menar Eva Adolphson.

Vad har du för råd till de som inte har möjlighet att löneväxla för att få bättre tjänstepension?

– Ett investeringssparkonto kan vara en bra lösning för såväl låg- som högavlönad. Det har en låg årlig skatt som är knuten till statslåneräntan. Under 2015 betalade man en skatt på tillgångarna som är 0,27 procent, men för övrigt ingen skatt alls.

Fakta

Investeringssparkonto (ISK)

ISK lanserades som en ny sparform för tre år sedan. Kontot gör det möjligt att handla med värdepapper utan att behöva betala reavinstskatt. I stället betalas en skatt årligen på hela kapitalet. Därutöver tillkommer avgifter för handel och förvaltning av värdepapper.

 

Löneväxling

• Löneväxling till pension innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att avsätta en viss del av din lön till pension. Du kan också komma överens om att löneväxla till andra förmåner, exempelvis en bil eller en ögonoperation.

• Skatten på pensionspremier är lägre än arbetsgivaravgift och skatt på lön. Det finns därför sätt för höginkomsttagare att spara extra pengar medan det är kostnadsneutralt för arbetsgivaren.

• Det är endast de som har en lön på mer än 39 000 kronor som tjänar på att löneväxla. Hamnar lönen under denna summa blir den allmänna pensionen sämre. Dessutom kan sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa påverkas om inkomstbasbeloppet inte.

• Närmare 600 000 personer tjänade under fjolåret mer än 40 000 kronor i månaden. Det finns ingen statistik över hur många som löneväxlar.