Tommytopp-tungsten

Så här under årets första skälvande veckor är osäkerheten stor om vad det kommande året innehåller. Det gäller inte minst arbetsmarknaden och partssystemet.

En blandning av förväntan och farhågor kan kännas i luften. Inte minst sedan politiken återgått till en mer normal lunk efter en dramatisk december. Nu finns tid för förhoppningar och oro.

För undertecknad, med tillgång till en specialgjord kristallkula, är det möjligt att i någon mån sia om utvecklingen under 2015.

Och det verkar lite småsnålt att hålla inne med exklusiv kunskap. Så håll till godo. Här följer en förutsägelse för vad året kan bära med sig:

Årets mest uppmärksammade samtal förs mellan Svenskt Näringsliv och LO. De trevande träffarna under hösten har gett mersmak. Nu laddar duon för att försöka prata sig fram till en förändring av turordningsreglerna inom lagen om anställningsskydd. Enklare uppgifter har funnits, men samtalen blir onekligen mer spännande att följa.

Fackliga trätor har inte försvunnit. Bland LO-förbunden är de olika synsätten på hur ojämställda löner ska bli jämställda fortsatt en besvärlig fråga. Som om inte det vore nog irriterar också de olika löneökningstakter som registreras mellan arbetare och tjänstemän.

Årets klavertramp är en fortsättning på statens oblyga inhopp i partsmodellen, som gjordes ­redan under 2014. Det politiska stödet för lärar­kåren (extra miljarder årligen från 2016 och framåt) väcker stark irritation. Avtalsrörelsen på det offentliga området blir därför mycket besvärlig.

Ny generaldirektör för Medlingsinstitutet blir det också under 2015. I kristallkulan glimmar namnet på en kvinna, men ännu så länge för svagt för att kunna identifieras. Bleknar namnet bort skymtar en favorit i repris: Den nuvarande generaldirektören Claes Stråth ersätter än en gång sig själv. Business as usual.

I grunden ändras inte MI:s uppdrag under 2015. Men uppdraget har utvidgats till att också studera avtalskonstruktioner utifrån vad som kan gynna jämställdheten. Svar kommer till hösten och kan få betydelse för avtalsrörelsen 2016.

Årets bubblare kan bli kortare arbetstid. Efter några års tystnad dyker frågan upp igen. Men det gamla problemet kvarstår: De som kanske mest behöver det har så låga löner att de inte har råd att driva kravet. De behöver pengarna.