På arbetsplatserna minskar LO mindre än siffrorna visar. Orsaken är att en del pensionärer är inräknade.

Storleken har betydelse. Det lockar till kreativ bokföring. Medlemsredovisningen blir en sorts skönhetstävling. Störst är vackrast.

Var man hamnar beror på hur på hur man räknar pensionärer, studerande, egenföretagare och alla andra sorters medlemmar som inte räknas vid förhandlingsbordet.

– LO blir mycket större om man räknar in pensionärerna. Av samma orsak vill Unionen blåsa upp sig med studerande, pensionärer och egenföretagare. De ger ingen förhandlingssstyrka. Däremot kan fler medlemmar få i första hand centralorganisationerna att framstå som viktigare i förhållande till staten och regeringen, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Han ser en nackdel för LO. Arbetarna blir färre och färre. Därmed blir pensionärerna överrepresenterade. Det är helt enkelt fler i LO-yrken som dör undan än som börjar jobba.

– LO minskar sannolikt mer när pensionärerna inkluderas i siffrorna än om de inte hade tagits med, räknar han med.

Anders Kjellberg räknar bara aktiva medlemmar. Det är yrkesverksamma inklusive arbetslösa. Då hade Unionen 492 578 medlemmar 2014. Kommunal hade 509 748.

Hur man än räknar fortsätter tjänstemännen att dra ifrån arbetarna. Det visar sig när LO, TCO och Saco kommer med sina officiella siffror om ett par veckor. De är dopade med pensionärer och annat löst folk.

Om något halvår redovisar TCO och Saco sina siffror i detalj. Det gör inte LO.

Arbetets siffror kommer från förbunden. Redovisningen följer mallen. För det mesta är pensionärer och studerande med, men inte alltid. Det är med andra ord inte sanningen. Det är statistik.

Enligt statistiken ökade TCO med nästan 34 000 medlemmar eller 2,6 procent 2014. Arbetet har inte ringt runt till Saco-förbunden, men Sacos kanslichef Anders Edward vågar sig på en försiktig prognos:

– Vi kommer att passera 650 000 medlemmar, säger han.

Det innebär att Saco ökade med drygt 4 000 medlemmar förra året – minst.

Arbetet rättar: I en tidigare version av artikeln påstods felaktigt att Unionen i pressmeddelande i år angett sig som Sveriges största fackförbund. Det stämmer inte. Arbetet beklagar misstaget.

• Kollektivavtalens täckningsgrad