tabell_medlemssiffror0315

Hotell- och restaurang ökar mest i LO i förhållande till storleken. Slutresultatet 2014 blev plus 3,6 procent, 1 073 nya medlemmar och 30 784 medlemmar totalt. Om man räknar bort pensionärerna blir ökningen ännu större – 3,9 procent.

En rak höger från Anders Borg golvade förbundet 2007. Nu har Hotell- och restaurang rest sig igen efter a-kassechocken.

– I flera år har vi jobbar ihärdigt med att bygga relationer på arbetsplatserna. Vi återvänder till samma arbetsplatser flera gånger. Nu ser vi det arbetet bära frukt. Och vi ser att det går att organisera visstidsanställda, säger förbundets ordförande Therese Guovelin.

Sex LO-förbund ökade, sex minskade och två stod stilla under 2014. Hela LO minskar, men nu handlar det om promille. Två promille, närmare bestämt.

Industrijobben blir färre. Därmed krymper LO:s fyra industriförbund IF Metall, GS, Livs och Pappers. De tre byggförbunden, Byggnads, Elektrikerna och Målarna, står i stort sett stilla.

Det nya är att alla LO-förbund i den växande tjänstesektorn ökar. Nu har de lärt sig att organisera sms-anställda, evighetsvikarier, deltidsanställda med 43 procent på papperet och en dryg halvtid i verkligheten samt att forcera språkbarriärer och nå ut till nyanlända i Sverige.

Fastighets ska bygga upp ett nätverk av språkkunniga bland de förtroendevalda. Det beslutet tog kongressen i november.
Tillsammans med IF Metall fick Hotell- och restaurang och Fastig­hets ta den värsta smällen när a-kasseavgifterna chockhöjdes 2007. De två LO-förbunden med lägst löner fick den största avgiftshöjningen.
Återställaren 2014 innebar att Hotell- och restaurangs avgift sänktes med 250 kronor, IF Metalls med 171 kronor och Fastighets med 160 kronor. Förra året vände även Fas­tighets minus till plus.

– Vi ringer alla som vill lämna förbundet och lyckas rädda kvar många av dem. Vi ringer också till alla nya och rekryterar många av dem till medlemsutbildning. Ju fler som förstår meningen med föreningen, desto fler som kan tänka sig att  ta på sig ett uppdrag, resonerar Jarmo Kusmin, agitationsansvarig på Fastighets.

Handels ökar för tredje året i rad. Årets siffra, plus 2 833, är den näst bästa på 20 år. Bara rekordåret 2012 var bättre.
Kommunal ökar mest i absoluta tal. 4 024 nya medlemmar är resultatet av en stark slutspurt under årets tre sista månader.

– Av drygt 50 000 nya medlemmar värvade vi 15 000 under de tre sista månaderna. Framför allt ökar vi bland unga och visstidsanställda. Hälften av de nya är under 30 år. I slutet av året ringde vi till visstidsanställda. Det gav resultat. Vi ökar i hela Sverige, säger Barbro Moberg, ombudsman på Kommunal.

Hotell- och restaurang värvade 7  810 nya medlemmar i fjol. Det är drygt en fjärdedel av det totala medlemsantalet. Det är stor omsättning på personal i krogbranschen. 2014 krävdes nästan 6 800 nya medlemmar för att hamna på plus minus noll. Först därefter började ökningen.

– Det betyder otroligt mycket att vi ökar. Våra förtroendevalda och vår personal ser att det ger resultat att jobba långsiktigt. Utåt visar det att vi är relevanta. Vi bildar opinion mot övernyttjandet av visstider. Vi arbetar med yrkesstolthet, säger Therese Guovelin.

De offentligt anställda och arbetarna i den krympande industrin är LO:s kärntrupper. 77 procent av industriarbetarna är med i facket, enligt Lundaprofessorn Anders Kjellbergs siffror för 2013, mot 68 procent i byggbranschen, 56 procent i handel och 54 procent i privat service.

I år minskar industriförbunden mindre än tidigare.

– I en krympande bransch är det svårt att öka medlemsantalet, men det är viktigt att höja organisationsgraden. Vårt mål är att öka från omkring 75 till 85 procent fram till 2017. Vi satsar stora resurser på att värva medlemmar och utveckla demokratin för att nå målet, berättar Eva Guovelin, Livs tredje ordförande.

• Kollektivavtalens täckningsgrad

• Medlemsredovisningen – en skönhetstävling