Fackliga får inte längre vara med i polisens ledningsgrupper, skriver Sekotidningen.

De flesta polismyndigheter har haft samverkansavtal med facket. Sedan 2000 har också Seko Polisen suttit med i polisens ledningsgrupper.

Men nu har den nye rikspolischefen Dan Eliasson tillträtt och efter det har fackets möjligheter till insyn och påverkan beskurits, skriver Sekotidningen.

– Vi fick en ren chock över beskedet, säger Monica Veberg, Seko Polisen Syd, till tidningen.

Enligt Monica Veberg är den enda förklaring facket fått att den nya rikspolischefen beslutat det. Hon befarar att beslutet kan påverka verksamheten negativt.

– Vi vill ju Polisens bästa och då behövs båda rösterna. Vi kan vara med och diskutera och föreslå ändringar. Nu blir det back to basic med kallelse till MBL-förhandlingar. Nej, det kommer inte att bli bra, säger Monica Veberg till Sekotidningen.

Arbetet

 

Kommentar från Polismyndigheten:

I den nya polisorganisationen kommer arbetsgivaren fortsätta att utveckla samarbetet med arbetstagarorganisationerna.

Genomförandearbetet av den nya polisorganisationen har präglats av öppenhet och involvering, och detta kommer att fortsätta. Det formella samarbetet med arbetstagarorganisationerna formas idag genom MBL. Det innebär att samarbetet mellan parterna sker på ett tydligt och strukturerat sätt i hela organisationen.

I det läge vi befinner oss i nu är det viktigt att det inte råder några tveksamheter kring hur och när vi för dialog kring verksamheten och vår utveckling.

Polismyndighetens ledningsgrupper är arbetsgivarens forum för dialog – likväl som att arbetstagarparterna har behov av sina egna forum.

Det innebär inte att vi gör avkall på principer om samarbete, öppenhet och transparens i dialog mellan parterna. Hur samarbetet ska formaliseras över tid har vi påbörjat en dialog med alla berörda om.

Kajsa Möller
HR-direktör Polismyndigheten