Varje dödsolycka är en för mycket. Det var alla överens om när, IF Metall och Byggnads i dag fredag ordnade en hearing om dödsolyckorna i arbetslivet.

Förra året dog sammanlagt 50 personer i arbetsolyckor och för första gången på flera år innebar det en ökning av dödstalet, vilket Arbetet tidigare berättat om. Både Byggnads och IF Metall har medlemmarna som jobbar i riskfyllda branscher, och de båda förbunden kräver, liksom flera fackliga organisationer, en nolltolerans för dödsolyckorna i arbetslivet.

Johan Lindholm

Johan Lindholm

– Vi har tidigare sagt att det dör en byggnadsarbetare i månaden. Nu har siffrorna blivit lite bättre på senare år, men det finns ingen annan tolerans än nolltolerans för det här, sade Byggnads ordförande Johan Lindholm i dag, och tillade att det nog blivit ett ramaskri om lika många poliser eller journalister omkommit på jobbet.

Både Byggnads och IF Metall lyfte fram vikten av det förebyggande arbetet för att motverka olyckorna. Skyddsombuden gör en fantastisk insats sade de, men tillade att det krävs en fungerande samverkan med arbetsgivaren för att arbetsmiljön ska förbättras.

Lea Skånberg

Lea Skånberg

– Vi utbildar våra skyddsombud, men arbetsgivarsidan måste också utbilda sina chefer, sade Lea Skånberg, arbetsmiljöansvarig på IF Metall.

Både Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier, och Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, höll med om att det förebyggande arbetet är viktigt. De ville framför allt fram arbeta med att förbättra attityderna till säkerhet på arbetsplatserna och skapa delaktighet hos alla.

Arbetsgivarna poängterade också att de redan gör mycket för en säkrare arbetsmijö både på egen hand och tillsammans med facken, och det höll de fackliga organisationerna höll med om.

– Mycket görs, men det räcker inte. Det räcker inte så länge människor dör på jobbet, sade Anders Ferbe, ordförande för IF Metall.

Hidesten-Per-2015-BHan och IF Metall kräver också en rad åtgärder från politiskt håll. Det handlar bland annat om ökade resurser till Arbetsmiljöverket och arbetslivsforskning, men också om obligatorisk arbetsmiljöutbildning på polishögskolan för att förbättra utredningen av arbetsmiljöbrott.

Både IF Metall och Byggnads vill ha en översyn av arbetsmiljölagen. Facken anser att det moderna arbetslivet med tillfälliga anställningar, inhyrning och långa kedjor av underentreprenörer kräver ett tydligare ansvar för arbetsmiljön.

Ola Månsson

Ola Månsson

– Vi behöver fräscha upp 1960- och -70-talslagstiftningen för att den ska vara aktuell, framförallt när det gäller ansvarsbiten, sade Johan Lindholm.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), har redan bjudit in parterna till samtal om en ny strategi för arbetsmiljöarbetet, där nolltolerans mot dödsolyckor är en del. Josefine Boman, sakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet, betonade också att hon höll med de fackliga organisationerna om att ökade resurser till både Arbetsmiljöverket och till arbetsmiljöforskning är en viktig del för att minska olyckorna.

En sak var alla talare under hearingen rörande överens om, och det är att varje dödsfall är ett för mycket.

– Det handlar om liv och död. Man ska vara säker när man på morgonen går till jobbet att man också kommer hem till nära och kära på kvällen, sade Byggnads ordförande Johan Lindholm.