Pensionsmyndigheten vill inte att tre förslag, avsedda att få personer med garantipension att tjäna på att jobba längre än till 65 års ålder, ska genomföras.

Problemet är att personer med dagens system inte väljer att arbeta längre, eftersom garantipensionen då sänks.

Myndigheten skriver i sin rapport till regeringen att det är ganska få av pensionärerna som kan arbeta efter 65. Förslagen ger heller inte särskilt stor skillnad i plånboken. Dessutom blir reglerna krångligare, inte minst för Pensionsmyndigheten.

Samtidigt tjänar de allra flesta som kan tänka sig att fortsätta att arbeta efter 65 ändå på att ta ut sin pension samtidigt som man arbetar.

Pensionsmyndigheten föreslår i stället att man höjer pensionsåldern. Ett annat förslag är att den skattelättnad som finns för personer över 65 år som arbetar införs ett år tidigare.