Martin Klepke webbledartopp

Vid nästa kongress den 24 mars får Sveriges Kommuner och Landsting en rödgrön majoritet.

Då blir det äntligen möjligt att införa rätt till heltid för alla kommunalt anställda. Det är ett löfte från Socialdemokraterna att så ska ske, och det blir onekligen en stor framgång i kampen för bättre arbetsvillkor, även om det fortfarande finns frågetecken.

I augusti 2014 erbjöd inte ens hälften av landets kommuner rätt till heltid, enligt en kartläggning av tidningen Kommunalarbetaren.

Endast var tredje borgerlig kommun hade rätten inskriven.

Socialdemokraternas löfte går ut på att erbjuda facket ett nationellt kollektivavtal där rätt till heltid är inskrivet. Avtalet skulle därmed gälla alla anställda i alla kommuner och landsting.

Men problemet blir att hindra kommuner från att kringgå kravet.

Redan i dag villkorar mind­re nogräknade kommuner ofta heltider med att den som anställs måste acceptera delade turer.

Det här är ett otyg som måste försvinna. För att få en bra arbetsmiljö krävs inte bara att kommuner skriver på avtalet om rätt till heltid utan också att de accepterar att den sammanhängande heltidsnorm som är naturlig på de flesta mansdominerade arbetsplatser också blir en självklarhet på kommunala arbetsplatser.