Fyra av tio anställda på småföretag tycker att arbetsglädjen på jobbet minskat. Men deras chefer tycker att den ökat, visar en ny undersökning.

Länsförsäkringar har frågat 1 000 anställda och lika många chefer bland landets småföretag om hur de ser på arbetsglädjen. Bara 6 procent av cheferna tycker att den minskat på ett år, medan siffran bland de anställda är 40 procent.

På frågan om vad som bidrar mest till att det presteras sämre på jobbet svarar anställda och chefer också olika. De anställda anger främst stress, medan cheferna anser att det i först hand är privata problem som ligger bakom sämre prestationer.

– Det är rätt naturligt, chefer har ansvar för arbetsmiljön. Att erkänna att det är för mycket stress är nog inte det första chefen gör, säger Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hon har bland annat studerat vilka förutsättningar som behövs för att göra ett bra jobb. Härenstam nämner god kommunikation, förtroende, uppskattning, att man inte själv bär ansvaret för att allt blir gjort, att man kan lita på sina kolleger och har ett tydligt avgränsat arbetsuppdrag som viktiga faktorer.

– Sedan är det så väldigt olika vad som är viktigt beroende på bransch, säger hon.

Det har stor betydelse om man arbetar gentemot människor, exempelvis kunder, patienter eller klienter.

– Där är det mer stress i arbetsmiljöerna. Medarbetarna ser det som meningsfullt att ha med dem att göra, men att de får ägna tid åt fel saker, säger hon och nämner pappersarbete.

Att de med människonära arbetsuppgifter upplever mer stress än exempelvis fabriksarbetare kan bero på att industriarbete är lättare att mäta.

– Då blir det väldigt synligt på produktiviteten om man ska sitta en timme och dokumentera, men om man har ett kundnära jobb förväntas man hinna med det ändå, säger hon.

Skillnad mellan anställda och chefer

• Bland arbetsgivarna anger 41 procent att arbetsglädjen ökat under senaste året och bara 6 procent att den minskat. Resten svarar oförändrat eller inte alls.

• Bland de anställda anger 26 procent att den ökat och 40 procent att den minskat.

• På frågan om vad som bidrar mest till att personalen presterar sämre på jobbet anger arbetsgivarna främst problem i familjen (27 procent), samarbetsproblem (12 procent) och stress (9 procent). Anställda svarar stress (32 procent), svårigheter att påverka arbetssituationen (15 procent) och problem i familjen (13 procent).

• Undersökningen bygger på 2 000 telefonintervjuer under fjolåret. Bortfallet är 48 procent. (TT)

Källa: Länsförsäkringar