Sveriges byggarbetsplatser ska bli säkrare. En ny webbutbildning ska öka de anställdas medvetenhet om regler, risker och attityder kring säkerheten.

Byggarbetare lever ofta farligt. Byggsektorn hör till de allra mest olycksdrabbade branscherna. Riskerna i vardagen är många på en arbetsplats där arbete med olika verktyg och ofta även på hög höjd hör till vardagen.

För att minska olyckorna måste medvetenheten om riskerna öka, enligt Sveriges Byggindustrier som nu lanserar en ny webbutbildning. Utbildningen som fått namnet En säker arbetsplats, är interaktiv och ungefär en timme lång. Deltagarna för följa personer på en arbetsplats när de ställs inför riskfyllda situationer i vardagen. De får på så sätt reflektera över sina egna kunskaper och attityder. Utbildningen avslutas med ett test och den som vill kan också få ett kursintyg.

– Vi hoppas och tror att webbutbildningen ska bidra till en mer medveten attityd till säkerhetsarbetet på våra arbetsplatser, att säkerhetstänket ska bli lika naturligt på jobbet som i bilen, säger Petra Flyborg, nationell projektledare för En säker arbetsplats inom BI, i ett pressmeddelande.

En säker arbetsplats är ett branschgemensamt projekt där arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom bygg- och installationssektorn har samverkat.

Tanken är att utbildningen också ska kunna användas på yrkesutbildningarna.