Att ta ansvar både för jobbet och för hemmet och barnen leder till ohälsa. Det gäller även män, visar en ny rapport. Foto: Heiko Junge

Att ta ansvar både för jobbet och för hemmet och barnen leder till ohälsa. Det gäller även män, visar ny forskning. Foto: Heiko Junge

 

Jämställdhet i hemmet jämnar inte bara ut arbetsbördan mellan män och kvinnor, utan också könsskillnaderna i fråga om sjukskrivning.

Tidigare forskning har pekat på dubbelarbete – alltså förvärvsarbete kombinerat med stort ansvar för barn – som en förklaring till att kvinnor är sjukskrivna mer än män.

Kvinnor löper visserligen högre risk att bli sjukskrivna än män också innan de föder barn, enligt rapporter som Försäkringskassan och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) publicerade 2013. Men när det finns små barn att ta hand om ökar könsskillnaden markant.

Rapporterna gav något olika bilder: Enligt IFAU ökar kvinnors sjukfrånvaro efter det första barnets födelse, medan Försäkringskassan fann att den dramatiska förändringen sker först två år efter andra barnets födelse. Men båda tydde alltså på att stor total arbetsbelastning gör mammorna sjuka.

Det samma gäller även pappor, visar en rapport som Försäkringskassan presenterar vid sett seminarium i Umeå i dag, onsdag. De män som tar ett stort ansvar i hemmet och samtidigt har en ställning i arbetslivet som motsvarar sin partners löper ökad risk att bli sjukskrivna.

Även när forskarna ser enbart till jämställdheten i hemmet (och inte tar hänsyn till hur mycket arbetsinkomster mannen respektive kvinnan bidrar med) innebär delat ansvar för hem och barn att mannen blir sjukare, kvinnan friskare.

– Ökad jämställdhet betyder ökat ansvar för män, minskat för kvinnor, kommenterar Laura Hartman, analysdirektör vid Försäkringskassan. Därmed innebär ökad jämställdhet en utjämning i sjukskrivningsrisker.

Samtidigt visar den nya studien att en ”traditionell” arbetsfördelning, med mannen som huvudsaklig familjeförsörjare och kvinnan som huvudansvarig för hem och barn, minskar riskerna för sjukskrivning. En sådan fördelning tycks vara ett sätt för föräldraparet att hantera en hög total belastning.

Även om kvinnors sjukfrånvaro alltså är lägre i de fall männen tar stort ansvar i hemmet kvarstår en könsskillnad – också i de jämställda familjerna är kvinnorna sjukskrivna mer än männen.

Orsakerna till att kvinnor är sjukskrivna mer än män är omdiskuterade, och forskningsresultaten om vilken inverkan föräldraskap har är motstridiga. Det finns studier som säger att föräldraskap inte påverkar sjukfrånvaron alls, eller till och med medför lägre sjukfrånvaro. En svensk studie av tvillingsystrar 2013 fann ingen märkbar skillnad i sjukfrånvaro mellan de kvinnor som fött barn och deras tvillingar som inte hade gjort det.