Lärare ska kunna få sin lärarlegitimation på fyra månader. Men väntan kan sträckas ut till över ett år. Oacceptabelt, underkänner Justitieombudsmannen (JO).

De långa väntetiderna innebär i praktiken att lärare riskerar att gå miste om såväl jobb som karriärsteg, konstaterar JO i ett beslut. Utan legitimation går det nämligen inte att få en ny, fast tjänst eller söka en förstelärar- eller lektorstjänst. JO har tagit emot ett 50-tal anmälningar från lärare som varit missnöjda med Skolverkets långsamma handläggning.

Skolverket har förklarat väntetiderna med svårutredda frågor, otydliga examensbevis och nya regler under arbetets gång. JO konstaterar att problemen borde ha kunnat förutses och att reformen varit ett misslyckande på så sätt att enskilda lärare kommit i kläm. ”Den sammantagna bilden är att Skolverket under överskådlig tid saknar förutsättningar för att hantera legitimationsärenden inom en rimlig tid”, skriver JO.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) anser att den förra regeringen får lastas.

– När man genomför så stora reformer måste man från början ha en genomtänkt plan så att man inte kontinuerligt behöver förändra reglerna. Men Skolverket har fått de pengar det begärt och för min del är det viktigt att vara tydlig med att tiden av hattande får vara över, säger han.

 

 

Läs också:

Regler om leg oroar lärare