385 000 människor var arbetslösa i december  – minus 26 000 på ett år. Arbetslösheten minskade från 8,6 till 8,1 procent.

Ju längre tid som arbetslös, desto svårare att få jobb. Antalet långtidsarbetslösa minskade bara med 13 000. Då har ändå majoriteten av de arbetslösa, 211 000 personer, varit utan jobb i minst ett halvår. 70 000 har varit arbetslösa i minst två år.

Knappt 5 000 fler långtidsarbetslösa hade jobb med statliga bidrag till lönen i december 2014 än i december 2013.

Totalt hade 136 000 människor subventionerade jobb i december 2014, plus 6 000 på ett år. Knappt hälften, 44 procent, var tidigare långtidsarbetslösa. Resten är människor med funktionshinder.

Ytterligare en mätare på långtidsarbetslösheten är fas 3, som har parkerat på de högsta nivåerna sedan starten 2009. Drygt 35 000 människor var inskrivna i fas 3 i december. Det är 100 färre än i december året innan.

569 fas 3-deltagare i december var under 25 år.

Mats Wadman, Arbetsförmedlingens analyschef, säger i ett pressmeddelande att arbetslösheten minskar långsammare än tidigare och att den minskar ”framför allt för personer med korta arbetslöshetstider.”

Hälften av den minskade arbetslösheten beror på människor som fått nytt jobb inom ett halvår efter att de blev arbetslösa.

Arbetsförmedlingens siffror ger facit för första året med avtalen om yrkesintroduktion för unga. 823 ungdomar hade yrkesintroduktion i december. Det är långt kvar till 30 000 platser, Fredrik Reinfeldts mål när jobbpakten lanserades.

Arbetslösheten är inte jämnt fördelad över Sverige. Arbetslösheten är klart lägst i Uppsala län – 5,4 procent – och klart högst på andra sidan länsgränsen i Gävleborg med 11,8 procent. Blekinge och Sörmland ligger kvar i toppen med hög arbetslöshet. I botten följer Stockholms län och Halland efter Uppsala län.

216 000 män och 169 000 kvinnor var arbetslösa i december.