Tre av tio arbetslösa måste låna pengar för att få ekonomin att gå ihop. Det visar intervjuer med 5 143 arbetslösa, som konsultföretaget CFI Group har utfört på uppdrag av A-kassornas samorganisation.

– Nu måste taket höjas. Det har legat still i tolv år och arbetslöshetsförsäkringen ger inte längre inkomsttrygghet under perioder av arbetslöshet, säger samorganisationens kanslichef Melker Ödebrink i ett pressmeddelande.

Han kan bli bönhörd redan i mars, om regeringen väljer att lägga fram vårbudgeten så tidigt som möjligt. Förhandstipsen går ut på att a-kassehöjningen i den sänkta höstbudgeten kommer att finnas med i vårbudgeten i stället.

Vartannat år mäter a-kassorna hur nöjda deras kunder, det vill säga de arbetslösa, är. Framför allt är de missnöjda med ersättningen. Kundnöjdheten har halverats på sex år.

Ersättningen från a-kassan har inte höjts sedan 2002. Det högsta beloppet är fortfarande 14 960 kronor i månaden.

Det blev en del rabalder när Anders Borg sa att högre a-kassa skulle innebära 30 000 fler arbetslösa på hösten 2012. Teorin bakom går ut på låg a-kassa tvingar arbetslösa att sänka sina löneanspråk.

Nu noterar A-kassornas samorganisation att en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, inte hittar något samband mellan ersättningen från a-kassan och den lägsta lön som arbetslösa kan tänka sig att jobba för. Det kallas reservationslön på ekonomprosa.

– Vi drar slutsatsen att a-kassan och reservationslönen är mått som mäter relativt olika ting, och därför kan det vara problematiskt att använda ersättningsnivån på a-kassan som ett substitut för reservationslöner, skriver Madelene Nordlund och Mattias Strandh, forskare i Umeå, i rapporten, som kom i oktober 2014.

Motståndarna till högre a-kassa brukar hänvisa till att många löntagare omfattas av inkomstförsäkringar genom facket. Men a-kassornas nya mätning visar att bara 17 procent av de tillfrågade får extra pengar från fackets inkomstförsäkring. Då ska man också ha klart för sig att bara fyra av tio arbetslösa får ersättning från a-kassan.

De arbetslösa verkar ha stort förtroende för a-kassorna. 56 procent ger a-kassorna ett betyg mellan åtta och tio på en tiogradig skala.

Återkommande mätning

Vartannat år mäter a-kassorna det som kallas Nöjd kundindex bland medlemmarna. 5 143 medlemmar svarade på frågor senast. 74 procent av de tillfrågade svarade i februari 2014. Konsultföretaget CFI Group gjorde enkäten.